Skip to main content

A Web-based Collaboration System for Mass Customization

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wyjątkowe produkty dla wyjątkowych klientów

Obecnie konsumenci coraz częściej rezygnują z przedmiotów wytwarzanych masowo na rzecz produktów dostosowanych do ich indywidualnych wymagań. Wraz z rozwojem nowych technologii w zakresie projektowania i produkcji przemysł kładzie coraz większy nacisk na dostarczanie rynkowi produktów bardziej dostosowanych do jego potrzeb.

Technologie przemysłowe

Celem finansowanego ze środków UE projektu "A web-based collaboration system for mass customization" (E-CUSTOM) było zaangażowanie klientów w projektowanie spersonalizowanych produktów oraz decentralizacja produkcji. Aby wypełnić lukę pomiędzy produkcją masową i masowym dostosowywaniu produktów do indywidualnych potrzeb, w ramach projektu stworzono koncepcję internetowego systemu dostosowującego produkty do potrzeb klientów z uwzględnieniem kwestii takich jak materiały, kształt i wygląd. Skupiono się na opracowaniu narzędzia mającego zachęcić producentów do wytwarzania lub montażu wybranych części poza głównymi halami produkcyjnymi — np. przez powiązane firmy zaopatrzeniowe, dostawców usług lub lokalnych dystrybutorów — z myślą o wspieraniu inteligentnej i zdecentralizowanej koncepcji produkcji. Jednocześnie w ramach projektu E-CUSTOM określono wpływ ewentualnych nowych rozwiązań w zakresie produkcji na środowisko naturalne, dzięki czemu łatwiej było wyłonić te najbardziej odpowiednie. Takie efektywne i proekologiczne rozwiązanie może pomóc przełamać trudności, z jakimi zmagają się europejscy producenci, a także przyczyni się do podniesienia wartości produktów i przyspieszenia rozwoju innowacji na szeroką skalę. Powinno również sprawić, że produkcja będzie szła w parze z aktualnymi oczekiwaniami konsumentów oraz skrócić czas projektowania spersonalizowanych produktów o 15%. Zespół pracował nad dopasowującym się do użytkownika systemem do projektowania, obejmującym przyjazne użytkownikom narzędzia umożliwiające wprowadzanie zmian w projektowanych produktach zgodnie z własnymi upodobaniami. Następnie w celu ułatwienia wyboru najodpowiedniejszych schematów produkcji i dostawy opracowano koncepcje zdecentralizowanej produkcji i moduł oceny wpływu produktu na środowisko naturalne. Ostatni etap projektu obejmował stworzenie wymaganej infrastruktury w ramach sieci i technologii komunikacyjnej i informacyjnej w celu ujednolicenia procesu wymiany danych. Działania te miały na celu usprawnienie komunikacji w obrębie społeczności złożonej z grup i użytkowników indywidualnych. Zespołowi projektu udało się w istocie wprowadzić radykalne zmiany w zakresie struktur organizacyjnych i operacyjnych sektora produkcyjnego ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu samochodowego jako przykładu branży, w której faza montażu jest szczególnie czasochłonna. Wyniki projektu mogą doprowadzić do zmniejszenia zużycia energii nawet o 10%, a kosztów transportu nawet o 20%. Mogłoby to również zaowocować spadkiem kosztów surowców, a także skróceniem czasu wprowadzania produktów na rynek oraz dostawy. Nowe narzędzia opracowane w ramach projektu E-CUSTOM powinny również spowodować wzrost udziału europejskiej branży produkcyjnej w rynku do 10%, czyniąc ją bardziej konkurencyjną niż kiedykolwiek indziej.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania