Skip to main content

LOW-COST, HAND-HELD, AND NON-INVASIVE OPTICAL SENSOR FOR MULTIPARAMETRIC FIELD ANALYSIS OF GRAPES AND LEAVES IN VINEYARDS

Article Category

Article available in the folowing languages:

Urządzenie WinePen umożliwia sprawdzenie dojrzałości winogron na krzakach

Aby sprawdzić, czy winogrona są odpowiednio dojrzałe, zwykle prowadzi się niszczące i czasochłonne badania chemiczne. Teraz naukowcy stworzyli WinePen, przenośne urządzenie, które umożliwia sprawdzanie dojrzałości winogron na krzaku.

Zmiana klimatu i środowisko

Ostatnio wprowadzone unijne przepisy dotyczące uprawy winorośli zmuszają małych producentów do znacznego wysiłku. Aby przetrwać na rynku, małe winnice muszą poprawić jakość winogron i ograniczyć produkcję wina niskiej jakości. Dzięki finansowanemu przez UE projektowi (PREMIVM) winiarze mają teraz do dyspozycji urządzenie, które umożliwi im szybkie i łatwe sprawdzanie dojrzałości winogron, bez niszczenia owoców. Urządzenie wykorzystuje zjawisko fluorescencji do pomiaru stężenia różnych substancji chemicznych powiązanych z dojrzałością owoców, a dodatkowo wyposażone jest w specjalne oprogramowanie. W badaniach i testach brały udział winnice położone w Czechach, Hiszpanii, Włoszech i Portugalii. Uczeni użyli różnych odmian winogron w celu opracowania biblioteki referencyjnej, która posłużyła do kalibracji prototypowego urządzenia. W oprogramowaniu wykorzystano przydane analizy statystyczne oparte na zgromadzonych danych, które dostarczają winiarzom informacji na temat dojrzałości i zawartości cukrów w winogronach. Oprogramowanie obsługuje ponadto dane GPS, udostępnia interfejs internetowe i może być używane na komputerach PC, tabletach oraz smartfonach. Testy prototypu urządzenia wypadły pomyślnie — ich wyniki są wewnętrznie spójne oraz dobrze z konwencjonalnymi metodami pomiarowymi. W ramach projektu PREMIVM powstało zatem urządzenie, które pomoże małym winnicom z UE zachować konkurencyjność i spełnić wymagania nowych przepisów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania