CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Smart Urban Freight SolutIONs

Informacje na temat projektu

Identyfikator umowy o grant: 285195

Status

Projekt zamknięty

 • Data rozpoczęcia

  1 Kwietnia 2012

 • Data zakończenia

  30 Września 2015

Finansowanie w ramach:

FP7-TRANSPORT

 • Całkowity budżet:

  € 4 011 019,93

 • Wkład UE

  € 2 492 213

Koordynowany przez:

UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE

Polski PL

Bardziej ekologiczne i inteligentne rozwiązania miejskiego transportu towarowego

Rozwój globalnej gospodarki, otwarcie wewnętrznych granic UE oraz wzrost natężenia handlu i dystrybucji towarów mają swoje konsekwencje w postaci rosnącego ruchu drogowego i poziomu zanieczyszczeń w miastach.

Technologie przemysłowe
© Thinkstock

Za cel finansowanego ze środków UE projektu SMARTFUSION (Smart urban freight solutions) przyjęto ograniczenie wzrostu zanieczyszczeń i natężenia ruchu powodowanego przez transport towarów. Prace realizowane w ramach dynamicznego partnerstwa publiczno-prywatnego były zorientowane na wzmocnienie sektora pojazdów elektrycznych i ogólnie wspomaganie branży motoryzacyjnej w trudnych warunkach gospodarczych. Poza samymi badaniami zajęto się ulepszeniem istniejących strategii rozwoju miejskich przewozów towarowych w trzech regionach: Berlinie (Niemcy), Lombardii (Włochy) i Newcastle (Wielka Brytania). Opracowano inteligentne układy hybrydowego napędu elektrycznego, układy pomiarów jazdy na akumulatorach i inteligentne systemy planowania trasy dla potrzeb dostaw towarowych. W regionach demonstracyjnych prace projektu SMARTFUSION promowały wprowadzanie nowych, ekologicznych technologii pojazdów. Przygotowano oprogramowanie do planowania trasy działające w interakcji z pojazdami, dokonano porównań wyników pojazdów konwencjonalnych i ekologicznych na tych samych trasach oraz stworzono inteligentne narzędzia rozwoju przewozów towarowych dla decydentów politycznych. W ramach projektu powstała też europejska sieć podmiotów związanych z transportem, w tym badaczy akademickich, ustawodawców i specjalistów branżowych, którzy będą wspólnie realizować tę wizję. Wdrożono system monitorowania i oceny wpływu, który pozwala identyfikować wyzwania i porównywać bieżącą sytuację z pożądaną sytuacją przyszłą dla potrzeb planowania przyszłych działań. Prace projektu SMARTFUSION skoncentrowano na opracowaniu rozwiązań z zakresu technologii niskoemisyjnych, ekologicznego planowania tras, logistyki miejskiej i polityk przewozów towarowych w badanych regionach. Powstała nowa architektura systemów ekologicznej logistyki miejskiej, jak również opracowano nową koncepcję ciężarówek hybrydowych wzorowaną na rozwiązaniach autobusów hybrydowych, z pracą dwuzmianową dla większej efektywności. Systemy i rozwiązania stworzone w ramach projektu, w tym pojazdy elektryczne i hybrydowe, zostały pomyślnie przetestowane, potwierdziły swoją użyteczność i zostały wyróżnione nagrodami lokalnymi i krajowymi. Równolegle badacze zajmowali się modelami biznesowymi i strukturami modeli biznesowych w celu zapewnienia użyteczności komercyjnej. Nowe, radykalne rozwiązania mogą sygnalizować początek rewolucyjnych zmian w transporcie towarowym w UE.

Słowa kluczowe

Przewozy towarów w miastach, transport towarowy, ruch drogowy, zanieczyszczenia, SMARTFUSION

Informacje na temat projektu

Identyfikator umowy o grant: 285195

Status

Projekt zamknięty

 • Data rozpoczęcia

  1 Kwietnia 2012

 • Data zakończenia

  30 Września 2015

Finansowanie w ramach:

FP7-TRANSPORT

 • Całkowity budżet:

  € 4 011 019,93

 • Wkład UE

  € 2 492 213

Koordynowany przez:

UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE