Skip to main content

Development of an Automatic harvesting system for green asparagus with stalk detection in Ambient Light

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowatorska technologia automatycznych zbiorów szparagów

Mimo że szparagi są popularnym warzywem, wymagają dużych nakładów pracy, przez co koszty zbiorów są wysokie. Aby rozwiązać ten problem, w ramach europejskiej inicjatywy opracowano maszynę do w pełni zautomatyzowanego zbierania szparagów.

Zmiana klimatu i środowisko

Zbiór szparagów stanowi nie lada wyzwanie dla pracowników terenowych, którzy zbierają je ręcznie. Wpływa to również na wysokie koszty ponoszone przez rolników płacących za tę ciężką pracę. Technologia zmechanizowanego zbioru porównywalna pod względem wydajności i dokładności do pracy ludzkich rąk nadal pozostaje poza naszym zasięgiem. Finansowany ze środków UE projekt AMLIGHT (Development of an automatic harvesting system for green asparagus with stalk detection in ambient light) zajął się tą kwestią. Partnerzy projektu rozpoczęli od specyfikacji wymogów technicznych dotyczących maszyny do zbiorów oraz opracowania narzędzi do obsługi ręcznej. Narzędzia te następnie przetestowano na polach szparagów w Niemczech i Zjednoczonym Królestwie podczas zbiorów w 2013 r. Te z nich, które okazały się mieć największy potencjał, udoskonalono po zakończeniu sezonu. Wszystkie cztery subkomponenty systemu zostały zaprojektowane, wyprodukowane i zintegrowane z prototypem. Obejmują one system detekcji, samojezdny moduł nośny, oprogramowanie i sprzęt sterujący oraz mechanizm do zbiorów. Prototyp poddano testom podczas zbiorów w 2014 r. Dokładniej mówiąc, podczas trzech demonstracji terenowych zweryfikowano system detekcji w warunkach rolnych i przetestowano jego dokładność, testując jednocześnie wydajność systemu zbiorów. Testy terenowe oceniono w celu zoptymalizowania prototypu. Udoskonalenia obejmują włączenie do systemu detekcji urządzenia do śledzenia łodyg oraz modyfikację narzędzia do zbiorów pod względem delikatniejszego chwytu. Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu do autonomicznych zbiorów szparagów, opracowanemu w ramach projektu AMLIGHT, uda się zmniejszyć koszty pracy i tym samym pomóc europejskim hodowcom szparagów zachować konkurencyjność. Rozwiązanie to poprawi także warunki pracy osób zatrudnionych przy zbiorach szparagów.

Słowa kluczowe

Automatyczny zbiór, szparagi, zielone szparagi, detekcja łodyg, światło otoczenia

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania