Skip to main content

Intelligent combustion management of flue gases for solid fuel domestic heating systems

Article Category

Article available in the folowing languages:

Trzymanie płomieni tam, gdzie ich miejsce

Większość Europejczyków podczas chłodnych zimowych miesięcy z przyjemnością korzysta z ciepła kominka lub pieca na paliwo stałe. Nowa technologia wkładek kominowych i wymienników ciepła ograniczy występowanie niebezpiecznych pożarów przewodu kominowego, pobierając jednocześnie ciepło odpadowe.

Energia

Poważne pożary w kominach stanowią zagrożenie dla budynków i ich mieszkańców. Wkładki kominowe wymagają ważnej modernizacji, aby wytrzymywać podwyższone temperatury w piecach na paliwo stałe i wysoce korozyjne gazy odlotowe generowane w procesie spalania paliw stałych. Zespół finansowanego przez UE projektu "Intelligent combustion management of flue gases for solid fuel domestic heating systems" (INTELLI-FLUE) zajął się poszukiwaniem rozwiązania tego problemu. Naukowcy opracowali ochronną wkładkę ceramiczną wyposażoną w nowoczesny system odzyskiwania energii na potrzeby domowe. Tworzywa ceramiczne są powszechnie używane do zastosowań wymagających odporności na zużycie, uderzenia, korozję i wysokie temperatury. Wkładka INTELLI-FLUE charakteryzuje się zwiększoną trwałością. Wymiennik ciepła wychwytuje ciepło odpadowe dla potrzeb ogrzewania domowego i ogranicza temperatury gazów odlotowych. Biorąc pod uwagę fakt, że większość właścicieli domów w Europie czynnie korzysta z komina, zapotrzebowanie jest duże, a zagrożenie realne. Technologia ta zwiększa bezpieczeństwo, wydajność i niezawodność. Potencjalnie może ona obniżyć koszty ogrzewania, konserwacji i ubezpieczenia, chroniąc przy tym domy i ich mieszkańców.

Słowa kluczowe

Piec paliwowy, wkładka kominowa, wymiennik ciepła, pożar przewodu kominowego, ciepło odpadowe, pożary w kominie, piece na paliwo stałe, gazy odlotowe, zarządzanie spalaniem, ogrzewanie domowe, wkładka ceramiczna, odzyskiwanie energii

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania