Skip to main content

Aeronautical Magnetic Gear Box

Article Category

Article available in the folowing languages:

Moment magnetyczny w skrzyniach biegów do samolotów

Przekładnie mechaniczne wymagają smarowania, są głośne i występuje w nich tarcie ograniczające wydajność pracy. Naukowcy z UE opracowali magnetyczną skrzynię biegów do zastosowań w przemyśle lotniczym, aby wyeliminować wszystkie te problemy, a ponadto zapewnić ochronę przed przeciążeniami i zapobiec zacinaniu się najważniejszych łańcuchów kinematycznych.

Technologie przemysłowe

W nowych opracowaniach magnesy mogą zająć miejsce przekładni mechanicznych i znaleźć zastosowanie w branży samochodowej, maszynach, a nawet w samolotach i turbinach wiatrowych. Dzięki wykorzystaniu magnesów trwałych do przenoszenia momentu obrotowego, przekładnie magnetyczne pozwalają wyeliminować niemal wszystkie problemy związane z ich mechanicznymi odpowiednikami. Głównym wyzwaniem jest zweryfikowanie, czy nadają się one do zastosowań w lotnictwie, gdzie bezpieczeństwo ma decydujące znaczenie. W ramach finansowanego przez UE projektu "Aeronautical magnetic gear box" (MAGBOX) naukowcom udało się opracować i pomyślnie przetestować w odpowiednim środowisku prototyp urządzenia bezsmarowego. System okazał się w działaniu niezwykle skuteczny i zaprezentował wysoką precyzję, wydajność przekraczającą 99% oraz niezawodność w pełnym zakresie temperatur roboczych, a nawet w temperaturach wyższych i niższych. Po zintegrowaniu z siłownikiem elektromechanicznym system pomyślnie przeszedł 300 testów polegających na zacinaniu lub przeciążaniu. System MAGBOX przeszedł pełną kwalifikację do zastosowań w przemyśle lotniczym, a jego gotowość technologiczną ustalono na poziomie 6 w skali 10-stopniowej. Ta innowacyjna skrzynia biegów powinna zwiększyć bezpieczeństwo i niezawodność, zmniejszając jednocześnie wagę i pobór mocy siłowników elektromechanicznych. Obecnie trwają prace nad ustaleniem innych nowych zastosowań prowadzone przez założoną w wyniku projektu firmę MAG SOAR SL (www.magsoar.com). Zastosowania te obejmują integrację z różnymi systemami mechanicznymi, w tym systemami używanymi w samochodach, turbinach wiatrowych i hydraulicznych oraz instalacjach wiertniczych.

Słowa kluczowe

Skrzynie biegów, magnetyczna skrzynia biegów, lotnictwo, ochrona przed przeciążeniami, lotniczy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania