European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

"Beyond ""the West"" and ""the East"": Occidentalism, Orientalism, and Self-Orientalism in Italy-Japan Relations"

Article Category

Article available in the following languages:

Nowe wyobrażenia dotyczące okcydentalizmu

Orientalizm, badania skupiające się na Wschodzie, to dobrze ugruntowana dziedzina, natomiast okcydentalizm, tj. badanie Zachodu, znacznie mniej. W finansowanym przez UE badaniu przyjrzano się tej drugiej dziedzinie jako systemowi tożsamości, wykorzystując stosunki japońsko–włoskie do śledzenia początków koncepcji i jej wpływu na świat.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Termin "orientalizm" odnosi się do zbiorowego pojmowania oraz badania społeczeństw i ludów wschodnioazjatyckich, w postaci przedstawianej przez liczne uniwersyteckie instytuty orientalistyczne. Jednak przeciwległe badanie ludów Zachodu w ujęciu zbiorowym, okcydentalizm, nie występuje jako ujednolicona dyscyplina, przez co stanowi akademicką "niszę". Chcąc poddać analizie obie koncepcje, z myślą o przyjęciu bardziej globalnego podejścia, zainicjowano finansowany przez UE projekt BETWATE, który realizowano przez dwa lata od sierpnia 2011 r. W tym włoskim badaniu próbowano odpowiedzieć na trzy pytania: "W jaki sposób kształtowanie wyobrażeń Zachodu i Wschodu stało się uniwersalne?", "Jak koncepcja okcydentalizmu wpływa na świat?" oraz "Jak krytyka może sprzyjać dialogowi i interakcji?". Na początku przyjrzano się historii stosunków japońsko-włoskich. Począwszy od lat 90. XX wieku Japonia jest najpopularniejszym krajem wschodnim we Włoszech, natomiast Włochy utrzymują status najpopularniejszego przedstawiciela Zachodu w Japonii; w badaniu próbowano dowiedzieć się, z czego to wynika. Skupiono się na historii XIX i XX w., a także uwzględniono bardziej współczesną wymianę na poziomie mody/kultury oraz stereotypy medialne. Naukowcy opracowali opartą na trzech punktach strukturę teoretyczną do dyskusji, przyglądając się głównie okcydentalizmowi jako konstruktowi tożsamości oraz temu, jak może on być podatny na zmianę. Wyniki projektu BETWATE posłużą do ustanowienia nowej dyscypliny: krytycznych studiów okcydentalistycznych. Dziedzina ta pomoże zbudować międzynarodowy dialog, przełamać stereotypy i przyczynić się do bardziej świadomego kształtowania polityki.

Słowa kluczowe

Okcydentalizm, orientalizm, system tożsamości, stosunki japońsko–włoskie, stereotypy medialne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania