Skip to main content
European Commission logo print header

Enabling an innovative and affordable multi-functionality loading service for functional protective clothing that leverage on the textile service companies while increasing safety for the operators

Article Category

Article available in the following languages:

Poprawić trwałość i bezpieczeństwo odzieży ochronnej

W procesie prania, po pewnej liczbie cykli, warstwy ochronne, którymi pokryta jest tkanina np. odzieży roboczej i bielizny pościelowej, mogą się spierać. Uczestnicy unijnej inicjatywy znaleźli nowe sposoby na równomierne ponowne ich nakładanie przy pomocy środków chemicznych.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Robotnicy i pielęgniarki — by wymienić tylko te dwa zawody — to przykłady grup potrzebujących wysokiej jakości odzieży ochronnej. Stworzenie procesu, który przedłużyłby żywotność ich odzieży roboczej i zwiększył jej właściwości ochronne, przyczyniłoby się do poprawy bezpieczeństwa nas wszystkich. W ramach finansowanego ze środków UE projektu WASH&LOAD (Enabling an innovative and affordable multi-functionality loading service for functional protective clothing that leverage on the textile service companies while increasing safety for the operators) opracowano innowacyjną i niedrogą wielofunkcyjną usługę odnawiania funkcjonalnej odzieży ochronnej, którą będą mogły wykorzystać firmy świadczące usługi tekstylne przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa operatorów. Ogólnym celem była pomoc ponad 20 000 małym i średnim przedsiębiorstwom w wejściu na nowe rynki oraz przyczynienie się do poprawy jakości roboczej odzieży ochronnej. Partnerzy projektu opracowali system, który umożliwia ponowną funkcjonalizację tkanin oraz nanoszenie na nie warstw środków przeciwbakteryjnych i przeciwzabrudzeniowych. Testowanie rozwiązań przeciwbakteryjnych i przeciwzabrudzeniowych jest czasochłonne i kosztowne. Aby rozwiązać ten problem, system prowadzi kontrolę jakości poprzez mierzenie ilości obecnych środków chemicznych. Poddana takiej obróbce odzież jest następnie testowania pod kątem parametrów roboczych i jakości. Pomaga to zagwarantować odpowiednią ochronę użytkowników. Zespół zaproponował także nowy model biznesowy dla branży pralniczej, sprzętu ochrony osobistej oraz odzieży funkcjonalnej. Wspiera on również ustanowienie nowych standardów i norm dotyczących sprzętu ochrony osobistej i odzieży funkcjonalnej. Model pomaga zapewnić lepszą ochronę pracownika oraz wydajne wykorzystanie zasobów. W projekcie WASH&LOAD zastosowano innowacyjne, niedrogie i przyjazne środowisku metody umożliwiające poprawę jakości i trwałości odzieży ochronnej. Działania te przyczynią się do poprawy konkurencyjności Europy w pokrewnych sektorach.

Słowa kluczowe

Odzież ochronna, pranie, odzież robocza, pościel, usługi w zakresie odzieży, ochrona pracownika

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania