Skip to main content

Odour MoNitoring and Information System based on CItizEN and Technology Innovative Sensors

Article Category

Article available in the folowing languages:

Inteligentny system wykrywa przykre zapachy

Naukowcy stworzyli system, który w oparciu o crowd-sourcing gromadzi informacje o zapachach nieprzyjemnych dla ludności. Rozwiązanie to pomoże skuteczniej walczyć z przykrymi zapachami.

Gospodarka cyfrowa

Przemysł i rolnictwo są źródłem nieprzyjemnych zapachów, uprzykrzających życie mieszkańcom miast. Ważne jest zatem poznanie wpływu brzydkich zapachów na ludność. Finansowany ze środków UE projekt OMNISCIENTIS (Odour monitoring and information system based on citizen and technology innovative sensors) dokonał znacznych postępów w tej dziedzinie, aby złagodzić uciążliwość zapachów. Na początek, udokumentowano pożądane specyfikacje dotyczące pomiaru intensywności zapachu, modelowania dyspersji i technologii informatycznych. Jednocześnie przeanalizowano potrzeby i oczekiwania ludności, organów regulacyjnych i podmiotów przemysłowych. Obywatele dostarczyli informacji na temat dopuszczalnego poziomu intensywności zapachów przy pomocy smartfonów. Dokonano ponad 5000 obserwacji, a zgromadzone informacje połączono z pomiarami wykonywanymi przy pomocy nosów elektronicznych i modeli rozprzestrzeniania się zapachów. W zakładzie przemysłowym w Belgii zamontowano dwa pilotażowe czujniki (nosy elektroniczne) i stację meteorologiczną. Rejestrowano 18 parametrów przemysłowych w czasie rzeczywistym oraz przeprowadzono 15 badań ankietowych mających na celu poznanie źródeł i cech zapachu. W oparciu o te dane uczestnicy projektu opracowali prototypowy system informacji o zapachach, który generuje statystyki i szacuje skutki na potrzeby władz lokalnych, umożliwiając obywatelom wyrażanie opinii. Aplikacja mobilna jest już gotowa i używa jej ok. 20 obserwatorów pracujących w pobliżu stanowiska testowego w Belgii. Naukowcy dostosowali istniejący model dyspersji zanieczyszczeń, aby stworzyć szybki system modelowania dyspersji odorantów wykorzystujący dane meteorologiczne i pomiary emisji przemysłowych dokonywanych w czasie rzeczywistym. Model został przetestowany przy pomocy wskaźników emisji zapachu, a także obserwacji prowadzonych przez aparaturę elektroniczną i mieszkańców. W projekcie OMNISCIENTIS wykorzystano inteligentną technologię w celu usprawnienia metod gromadzenia danych o zapachach oraz ułatwienia lokalnym władzom rozwiązania problemu nieprzyjemnych zapachów. Film wideo na temat projektu można zobaczyć tutaj.

Słowa kluczowe

System informacyjny, zapachy, innowacyjne czujniki, modelowanie dyspersji, e-nos, obserwacje ludności

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania