Skip to main content

BIOMETRICS AT A DISTANCE

Article Category

Article available in the folowing languages:

Rejestrowanie oczu i twarzy z dużej odległości

Rozwój biometrii przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Zaawansowane oprogramowanie umożliwia teraz identyfikację oczu i twarzy na odległość.

Technologie przemysłowe

Identyfikacja biometryczna to ważna innowacyjna technologia pozwalająca na poprawę bezpieczeństwa, jednak jest ona wciąż rzadko wykorzystywana w wielu względów, od barier technologicznych po obawy społeczne. Powstanie biometrii "mobilnej" daje nadzieje na rejestrowanie danych biometrycznych na odległość, co pozwoli na ograniczenie zaangażowania użytkowników w proces identyfikacji. W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Biometrics at a distance" (BIO-DISTANCE) badano sposoby na lepsze wykorzystanie technologii biometrycznej w takich sytuacjach. Koncentrując się na twarzy i tęczówce jako najbardziej obiecujących cechach biometrycznych umożliwiających identyfikację na odległość, badacze pracowali nad różnymi kwestiami dotyczącymi oprogramowania i problemami technicznymi. Badano czynniki wpływające na jakość obrazu twarzy i tęczówki, takie jak zamazanie, granice tęczówki i okluzja. Innym zadaniem było opracowanie algorytmów detekcji i segmentacji twarzy i tęczówki, które pomagałyby w identyfikacji twarzy i oczu nawet z dużej odległości. Ponieważ tęczówka jest bardzo mała i słabo widoczna, badacze zdecydowali się skoncentrować prace na całym oku. Po zbadaniu detekcji twarzy ludzkich z dużej odległości, nawet w przypadkach, gdy niemożliwe jest zarejestrowanie tekstury tęczówki, zespół rozwinął algorytmy do zaawansowanego wyodrębniania cech i dopasowywania. Istotną część prac poświęcono identyfikacji na podstawie okolic oka — powiek, rzęs i brwi. W związku z tym przeanalizowano możliwości identyfikacji multibiometrycznej łączącej bardziej dokładną identyfikację na podstawie tęczówki z relatywnie nową dziedziną identyfikacji na podstawie okolic oka, co pozwala na uzyskanie jeszcze lepszych wyników. Badania przeprowadzone w ramach projektu BIO-DISTANCE znajdą zastosowanie w wielu dziedzinach, a szczególnie tam, gdzie konieczne jest dyskretne obserwowanie dużej liczby osób, na przykład podróżnych przechodzących do punktów odprawy, czy też do kontrolowania dostępu do budynku. Prace te przyczynią się do zwiększenia skuteczności identyfikacji w systemach monitoringu oraz do ogólnej poprawy bezpieczeństwa. Technologia ta może też zostać wykorzystana w interakcji między człowiekiem i komputerem oraz w systemach samochodowych, takich jak systemy chroniące przed potrąceniem pieszych czy wykrywania senności kierującego, jako również systemy czytania z ruchu warg czy robotyce. Ambitna inicjatywa przyniesie korzyści zarówno branży bezpieczeństwa, jak i automatyzacji.

Słowa kluczowe

Oczy, twarze, miejsca publiczne, biometryka, identyfikacja biometryczna, bezpieczeństwo, bariery technologiczne, tęczówka, wyodrębnianie cech, identyfikacja na podstawie okolic oka, identyfikacja multi-biometryczna, kamera monitoringu

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania