Skip to main content

Ultrasonic detection and removal of fouling inside industrial and domestic pipes

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zmywamy zanieczyszczenia

Czasami proste pomysły okazują się najlepsze. Nowo opracowana metoda czyszczenia falami ultradźwiękowymi umożliwia usuwanie zanieczyszczeń nagromadzonych w rurach.

Zmiana klimatu i środowisko

Zanieczyszczenia mogą osadzać się na instalacjach rurowych w zakładach przemysłowych, jak i budynkach mieszkalnych. Procesu tego trudno jest uniknąć i stanowi on źródło poważnych problemów. Nagromadzanie się zanieczyszczeń wewnątrz rur może wywoływać reakcje chemiczne będące przyczyną poważnych awarii. Powodują one między innymi korozję, zatykanie rur, a w ekstremalnych przypadkach, pęknięcie lub odkształcenie. Innym problemem jest to, że produkt przesyłany przez rurę może zostać skażony przez mikroorganizmy, takie jak bakterie, grzyby czy glony. "Ultrasonic detection and removal of fouling inside industrial and domestic pipes" (ULTRACLEANPIPE) to unijny projekt, w ramach którego wykorzystano starą metodę stosowaną głównie w zbiornikach zanurzeniowych i udoskonalono ją. Zespół opracował metodę czyszczenia komponentów podczas ich pracy. Dzięki temu nie trzeba stosować kwasów i innych chemikaliów oraz można ograniczyć przestoje związane z czyszczeniem. Metoda jest materiało- i energooszczędna, co powoduje, że proces czyszczenia jest przyjazny dla środowiska. Opracowane urządzenia mierzą stopień zanieczyszczenia i prowadzą czyszczenie w ramach systemu ciągłego, działającego in situ. Dzięki systemowi możliwe jest zmniejszenie kosztów ponoszonych przez europejskich konsumentów oraz podniesienie konkurencyjności unijnego przemysłu na arenie światowej. Wyeliminowana zostaje konieczność stosowania dużych ilości chemicznych środków czyszczących (kwasów i detergentów), zmniejszeniu ulega też zużycie energii, które jest nadmierne w przypadku aktualnie stosowanych intensywnych i nieprzyjaznych środowisku technik czyszczenia. Technologię ULTRACLEANPIPE można stosować do instalacji w budynkach mieszkalnych. Umożliwia ona odkamienianie rur i systemów podgrzewania wody, przynosząc znaczne oszczędności dla odbiorców indywidualnych w zakresie konserwacji i zużycia energii. Na potrzeby realizacji projektu europejscy partnerzy przemysłowi i akademiccy utworzyli multidyscyplinarne konsorcjum. Informacje o wynikach prac ogłaszano regularnie na konferencjach i seminariach przez cały okres realizacji inicjatywy.

Słowa kluczowe

Fale ultradźwiękowe, nagromadzanie się osadów, rury przemysłowe, domowa instalacja rurowa, korozja, proces czyszczenia, chemiczne środki czyszczące, podgrzewanie wody

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania