Skip to main content
European Commission logo print header

Early detection of low temperature plant stress: towards a tool for energy-efficient production

Article Category

Article available in the following languages:

Zapobieganie stresowi zimnemu w szklarniach

Naukowcy poczynili postępy w zakresie tworzenia systemu monitorowania stresu zimnego upraw szklarniowych

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Niskim nocnym temperaturom w szklarniach przypisywano straty wydajności upraw. Sposobami radzenia sobie z tym problemem są ogrzewanie przy użyciu paliw kopalnych lub pozostawienie nieogrzanej szklarni, na czym cierpi wydajność upraw. Finansowany przez UE projekt "Early detection of low temperature plant stress: Towards a tool for energy-efficient production" (EARLYTOOL) uruchomiono w celu lepszego zrozumienia sposobów reagowania roślin na stres zimny. Ponadto projekt miał przetestować wskaźnik stresu zimnego potwierdzający koncepcję. Badacze rozpoczęli od poddania sadzonek czerwonej papryki działaniu niskich nocnych temperatur w środowisku laboratoryjnym. Mierzyli kilka parametrów zdrowia roślin oraz tempa wzrostu, a wyniki wprowadzali do modelu stresu zimnego roślin. Badanie wykazało mniejsze przemieszczanie się wody po poddaniu roślin niskiej temperaturze, jak również zmniejszony metabolizm cukrów. To z kolei doprowadziło do zmniejszenia pokrycia liściowego i spowolnienia rozwoju Następnie w ramach EARLYTOOL przetestowano dwa dostępne na rynku, nieinwazyjne narzędzia monitorowania: CropReporter oraz PlantEye. Oba czujniki były w stanie wykryć stres zimny w roślinach w ciągu kilku godzin od początku zimna. Naukowcy prowadzący projekt stwierdzili, że niskie nocne temperatury mają w istocie wpływ na wydajność upraw roślin szklarniowych. Zaproponowana przez nich metoda monitorowania, w połączeniu z nocnym ogrzewaniem, może doprowadzić do zmniejszenia kosztów energii i znacznego zwiększenia wydajności.

Słowa kluczowe

Stres zimny, szklarnia, wzrost upraw, stres roślin przy niskiej temperaturze nocnej, produkcja energooszczędna, zdrowie roślin, metabolizm cukrów, pokrycie liściowe, monitorowanie roślin, nocne ogrzewanie roślin

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania