Skip to main content

INNOVATIVE REARING AND STUNNING OF FARMED TURBOT AND SOLE TO MEET FUTURE CHALLENGES
REGARDING QUALITY OF PRODUCTION AND ANIMAL WELFARE

Article Category

Article available in the folowing languages:

Udoskonalona i zwiększona produkcja turbota

Zespół naukowców z UE pracował, nad optymalizacją warunków hodowli turbota, aby zapewnić produkt lepszej jakości. Celem było nie tylko pobudzenie sektora akwakultury turbota, ale także ochrona dobrostanu tego bogatego źródła pożywienia.

Zmiana klimatu i środowisko

Turbot (Scophthalmus maximus) jest doskonałym kandydatem do hodowli, jednak wśród konsumentów wciąż uchodzi za ekskluzywną rybę. Aby ryba ta stała się powszechniej dostępna dla konsumentów, należy obniżyć koszty produkcji bez uszczerbku dla zrównoważoności i dobrobytu ryb. W ostatnich 20 latach europejska produkcja turbota wzrosła z około 100 do ponad 11 000 ton metrycznych. W celu dalszego zwiększania produkcji powyżej tej liczby, konieczne są nowe bio i technologiczne rozwiązania. Celem projektu MAXIMUS (Innovative rearing and stunning of farmed turbot and sole to meet future challenges regarding quality of production and animal welfare) była optymalizacja warunków dla turbota hodowlanego. Konsorcjum ściśle współpracowało z hodowcami ryb, aby zapewnić usprawnienie całego łańcucha wartości, od nakładów zasobów po produkt końcowy. Naukowcy zbadali optymalne warunki oświetlenia i karmienia, aby przyspieszyć rozwój ryb, zwiększyć wydajność i wydłużyć przydatność do spożycia. Ocenili oni również bieżące strategie szczepienia i wpływ różnych diet na reakcję odpornościową ryb Zbadano również lepsze procedury uboju, takie jak schładzanie przed ubojem lub ogłuszanie prądem. Badacze ściśle współpracowali z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, aby opracować elektryczne urządzenie do ogłuszania turbota i soli, które jest teraz komercyjnie dostępne. Ważnym aspektem projektu było zapewnienie prawidłowego monitorowania i kontroli dobrostanu ryb w czasie hodowli i uboju. W tym celu przystosowano uznany na arenie międzynarodowej system kontroli jakości, tj. analizę zagrożeń i krytyczne punkty kontroli (Hazard Analysis & Critical Control Points, HACCP) do kontrolowania bezpieczeństwa żywności na poziomie przemysłowym i detalicznym dla wybranych gatunków ryb. Wdrożenie wyników projektu w dużym stopniu przyczyni się do wykorzystania turbota i innych gatunków ryb flądrokształtnych w Europie. Będzie to sprzyjało wzrostowi europejskiego sektora akwakultury i związanego z nim łańcucha produkcyjnego, tworząc tym samym możliwości zatrudnienia. Doprowadzi również do bardziej zróżnicowanej podaży wysokiej jakości produktów akwakultury przez cały rok, sprzyjając większej konsumpcji ryb przez konsumentów europejskich i przyczyniając się do zwiększonego popytu na produkty rybne. Skupiając się przede wszystkim na dobrostanie zwierząt, skróconym czasie produkcji, efektywności kosztowej i wydajności zasobów, projekt MAXIMUS zdecydowanie zwiększy konkurencyjność europejskiej akwakultury turbota.

Słowa kluczowe

Turbot, produkt rybny, akwakultura, dobrostan zwierząt, ogłuszacz elektryczny, bezpieczeństwo żywności

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania