Skip to main content

Ceftiofur Long Acting to Reduce Antibiotics

Article Category

Article available in the folowing languages:

W poszukiwaniu lepszych antybiotyków dla zwierząt

Naukowcy nasilili poszukiwania dłużej działających i skuteczniejszych antybiotyków przeciwko chorobom zwierząt gospodarskich.

Zdrowie

Zdrowie zwierząt gospodarskich jest podstawowym warunkiem bezpieczeństwa łańcucha dostaw żywności dla konsumentów. Obecnie antybiotyki są stosowane w leczeniu chorób zakaźnych układu pokarmowego i oddechowego, lecz ich skuteczność jest niezadowalająca. Finansowany przez UE projekt "Ceftiofur long acting to reduce antibiotics" (CLARA) został ustanowiony, aby odkryć, przetestować i wprowadzić na rynek udoskonalony, długo działający produkt leczniczy weterynaryjny. Celem było zmniejszenie objętości i częstości wykonywania niezbędnych wstrzykiwań oraz lepsze tolerowanie leku przez zwierzęta. Siłą napędową projektu był przemysł oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Zakres prac projektu CLARA miał objąć prace badawczo rozwojowe od etapu wstępnego do momentu dostarczenia gotowego do użytku antybiotyku. Następnie produkt zostałby zarejestrowany przez Europejską Agencję Leków (EMA). Naukowcy zaproponowali hydrożel jako bazę tej nowej technologii. Powstaje on poprzez uwodnienie wyspecjalizowanych polimerów. Niestety badania użyteczności wykazały, że hydrożele nie są odpowiednie do zastosowania do celów projektu. W związku z tym zespół badawczy rozpoczął poszukiwania alternatywnej postaci długo działającego leku, umożliwiającej podawanie antybiotyków dużym zwierzętom.

Słowa kluczowe

Antybiotyki weterynaryjne, choroby zwierząt gospodarskich, zwierzęta gospodarskie, łańcuch dostaw żywności, choroby zakaźne, ceftiofur, tolerowanie leku, hydrożele

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania