Skip to main content
European Commission logo print header

ANTI-SUPERBUGS Precommercial procurement

Article Category

Article available in the following languages:

Rozwiązania ICT umożliwiające wykrywanie wielolekoopornych drobnoustrojów

Mikroorganizmy oporne na środki przeciwdrobnoustrojowe stanowią istotne zagrożenie epidemiologiczne. Wykorzystanie rozwiązań z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) do aktywnego nadzoru może być sposobem na uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji zwrotnej na temat ich rozprzestrzeniania.

Zdrowie icon Zdrowie

Mikroorganizmy wielolekooporne stanowią istotne źródło zakażeń w szpitalach, zwiększają obciążenie zdrowotne pacjentów i koszty związane z leczeniem. Mikroorganizmy te bardzo trudno zwalczyć nawet za pomocą dużych dawek antybiotyków, dlatego potrzeba nowych środków do walki z nimi. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, w fazie wczesnych testów jest obecnie ponad 250 środków przeciwdrobnoustrojowych, ale przypuszcza się, że wiele z nich nie zostanie dopuszczonych do użytku. Tylko część z antybiotyków przejdzie pomyślnie ocenę przedkliniczną i trafi na rynek.

Zachęcanie branży do opracowywania rozwiązań ICT

Skuteczne rozwiązanie skomplikowanego problemu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe nie będzie możliwe, dopóki nie pojawią się innowacje w zakresie leczenia. Dlatego naukowcy z finansowanego ze środków UE projektu ANTI-SUPERBUGS PCP chcieli wspomóc opracowanie rozwiązań ICT, które pomogą w nadzorze i profilaktyce. „Naszym celem było uruchomienie zamówienia przedkomercyjnego (PCP), aby zainicjować rozwój przemysłowych, inteligentnych rozwiązań ICT do wykrywania superbakterii”, wyjaśnia Rossana Alessandrello, koordynatorka projektu. Te rozwiązania powinny dostarczać użytkownikowi informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym, a jednocześnie przekazywać je do elektronicznych systemów dokumentacji medycznej i łączyć infekcję z miejscem wykrycia. Konsorcjum europejskie składało się z grupy nabywców, którą tworzyli świadczeniodawcy opieki zdrowotnej i lokalne organy monitorujące zakażenia, oraz podmiotów posiadających wiedzę na temat rozwiązań ICT w zakresie wykrywania mikroorganizmów wielolekoopornych, zamówień przedkomercyjnych i innowacji w ochronie zdrowia. Członkowie konsorcjum chcieli rozwiązać kwestie związane z pobieraniem próbek, czasem realizacji i nieinwazyjnymi metodami wykrywania. Głównym celem było wspieranie i finansowanie działań badawczo-rozwojowych na rzecz opracowywania zaawansowanych rozwiązań i usług ICT w opiece zdrowotnej. Konsorcjum utworzyło ogólnoeuropejską sieć zamawiających i działało jako centrum edukacji oraz wymiany wiedzy i technologii w różnych dziedzinach.

Składanie ofert na zakup rozwiązań ICT

Ogłoszono przetarg na opracowanie i przetestowanie prototypów urządzeń i usług ICT, które będą w nieinwazyjny sposób wykrywać w środowisku szpitalnym obecność superbakterii, takich jak Clostridium difficile, MRSA i Klebsiella pneumoniae. Katalońska Agencja Jakości i Oceny Zdrowia (AQuAS), jako główny zamawiający, została wyznaczona do koordynowania i prowadzenia wspólnych zamówień oraz do podpisywania szczegółowych umów w imieniu grupy nabywców na wszystkich etapach. Wykonawcy przeszli wieloetapowy proces selekcji, by móc dostarczać swoje przedkomercyjne rozwiązania odpowiadające wspólnym potrzebom nabywców. Przetarg umożliwił zainteresowanym wykonawcom zbudowanie konsorcjów w celu przedstawienia rzeczowych i konkurencyjnych ofert. Faza 1 obejmowała projektowanie rozwiązania ICT, a faza 2 prototypowanie. Wykonawcy fazy 3 byli zobowiązani do przygotowania badania klinicznego słuszności koncepcji zatwierdzonego przez odpowiednie komisje bioetyczne, aby przetestować swoje rozwiązania technologiczne. Wszystkie oferty spełniające wstępne warunki zostały ocenione przez panel ekspertów na podstawie kryteriów podanych w pierwotnym ogłoszeniu. Całkowity budżet na wspólne zamówienia został rozdzielony na poszczególne fazy, a nabywcy zapewnili 30 % finansowania. Kontrahenci z fazy 3, firmy Sense4Care i Bugwatcher, przetestowali możliwości swoich prototypów w różnych obiektach konsorcjum i z powodzeniem zwiększyli gotowość swoich technologii. Oczekuje się, że rozwiązania opracowane w ramach projektu ANTI-SUPERBUGS PCP poprawią jakość opieki w szpitalach i zmniejszą zarówno koszt, jak i obciążenia spowodowane infekcjami wielolekoopornymi. Patrząc w przyszłość, Alessandrello dodaje: „Wyniki projektu i uzyskana wiedza mogą przekształcić obecne systemy wykrywania i kontroli zakażeń oraz zoptymalizować stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych”.

Słowa kluczowe

ANTI-SUPERBUGS PCP, ICT, superbakteria, środek przeciwdrobnoustrojowy, zamówienie publiczne, przetarg, PCP, mikroorganizmy wielolekooporne, zamówienie przedkomercyjne, Clostridium difficile, MRSA, Klebsiella pneumoniae

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania