Skip to main content

SPINEFX: A University–Industry Network for the Training of High-quality Multidisciplinary Researchers to Deliver Enterprising, Cost-effective Surgical Solutions for Spinal Disease and Trauma

Article Category

Article available in the folowing languages:

Innowacyjne rozwiązania w zakresie urazów kręgosłupa

Europejscy badacze połączyli siły w ramach badań nad patologiami związanymi z różnymi schorzeniami. Zaproponowane modalności terapii mogą pomóc złagodzić cierpienia milionów pacjentów na całym świecie.

Zdrowie

U ludzi kręgosłup jest rusztowaniem postawy wyprostowanej, umożliwia ruch oraz zachowanie zdrowia układu kostno-szkieletowego. Jednak niektóre rodzaje przerzutów nowotworowych w kręgosłupie, a także choroby takie jak osteoporoza, związane są z występowaniem złamań kręgów. Złamania kręgosłupa będące skutkiem obrażeń także stanowią istotne źródło bólu i zaburzeń poruszania, a związane są z dużymi kosztami dla systemów opieki zdrowotnej. Finansowany przez UE projekt SPINEFX miał za zadanie sprostanie tym medycznym wyzwaniom i dostarczenie innowacyjnych rozwiązań dla leczenia złamań kręgosłupa. Działania projektu skupiały się na przeprowadzeniu nowoczesnych badań oraz szkoleń dla badaczy. Istotnym wynikiem było opracowanie systemu mikrotomografii do badań próbek istoty gąbczastej kości oraz trzonów kości. Wykorzystując ten system, naukowcy byli w stanie wskazać różnice w morfologii kręgów w różnych stanach patologicznych. Zaobserwowano, że kości osteoporotyczne i z przerzutami wykazywały inną gęstość mineralną i właściwości strukturalne w porównaniu z tkanką fizjologicznie zdrową. Aby dokładniej opisać wpływ obciążenia udarowego na proces degeneracji dysków, w ramach konsorcjum opracowano nowy bioreaktor, który symuluje mechanikę oddziaływań dysków oraz wywiera nacisk na dyski międzykręgowe. Metoda ta pomogła badaczom odkryć przeciwzapalny potencjał cząstki EGCG względem dysków międzykręgowych. Wieloskalowe modele kręgosłupa oraz całkowicie przystosowany do iniekcji syntetyczny, ceramiczny substytut kości są najbardziej użytkowymi odkryciami projektu SPINEFX. W ramach projektu uzyskano także ważne informacje dotyczące opracowania ulepszonych spoiw, które przetestowano wraz z dostępnymi na rynku materiałami na dwu- i trójwymiarowych modelach kości. Projekt SPINEFX dostarczył w ramach podstawowych i stosowanych badań informacji o biomechanice kręgosłupa oraz inżynierii medycznej, oferując tym samym nowe narzędzia diagnostyczne i zabiegi w leczeniu złamań kręgosłupa. Jednocześnie, w ramach projektu wyszkolono w tej tematyce kolejne pokolenie badaczy, które obecnie bierze udział w projekcie UE o nazwie LIFELONGJOINTS — następcy tego projektu.

Słowa kluczowe

Urazy kręgosłupa, kręgosłup, mięśniowo-szkieletowy, osteoporoza, złamania kręgów, złamania kręgosłupa, mikrotomografia, próbki kości, morfologia kręgów, degeneracja dysku, kość ceramiczna, biomechanika kręgosłupa, inżynieria medyczna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania