Skip to main content

Medical Imaging Using Bio-inspired and Soft Computing

Article Category

Article available in the folowing languages:

Inspirowane biologią rozwiązania medyczne

Poprawa zdolności postrzegania i klasyfikowania chorób przyniosła znaczne postępy w dziedzinie diagnozowania i leczenia, a co za tym idzie także wyników pacjentów. Wysoko wykwalifikowani i przeszkoleni młodzi naukowcy pracują obecnie nad poszerzaniem horyzontów obrazowania medycznego.

Zdrowie

Opracowanie i stosowanie technik wykorzystujących sztuczną inteligencję w ramach projektu "Medical imaging using bio-inspired and soft computing" (MIBISOC) zaowocowało wydaniem 32 publikacji naukowych. W projekcie MIBISOC w ciągu 36 miesięcy przeszkolono 16 naukowców na wczesnym etapie kariery w 8 światowej klasy grupach badawczych. Sieć szkoleń łączyła w sobie wiedzę fachową uniwersytetów, szpitali oraz przedsiębiorstw, w tym dwóch małych i średnich przedsiębiorstw. Szkoleni badacze zyskali wiedzę i doświadczenie, które doprowadziły do powstania technik soft computingu i informatyki inspirowanej biologią, mających na celu rozwiązanie trudności w obrazowaniu medycznym. Soft computing wykorzystuje potęgę komputerów i wykorzystuje ją by biegle poruszać się w niuansach systemów biologicznych (lub innych nieprecyzyjnych i złożonych systemów). Podobną dziedziną jest informatyka inspirowana biologią, która stosuje algorytmy zaprojektowane na wzór nietradycyjnych rozwiązań obserwowanych w naturze, z właściwą dla nich nieprecyzyjnością i niepewnością. Szkoleni naukowcy odebrali także cenne szkolenie praktyczne z takich dziedzin, jak zarządzanie projektem, prawa własności intelektualnej oraz ich wykorzystanie na potrzeby szpitali i przedsiębiorstw. Obrazowanie medyczne stosowane w badaniach pozwoliło zrozumieć jak szeroki jest wachlarz chorób nękających ludzkość. Jego stosowanie w szpitalach stało się podstawowym narzędziem w diagnostyce i monitorowaniu postępowania chorób oraz odpowiedzi organizmu na stosowane terapię. W ramach sieci szkoleń MIBISOC trzynastu spośród nowo przeszkolonych badaczy otrzymało stopień doktora. Stoją teraz na doskonałej pozycji do dostarczania nowoczesnych rozwiązań w zakresie obrazowania medycznego dla korzyści obywateli Europy i europejskich systemów ochrony zdrowia.

Słowa kluczowe

Obrazowanie medyczne, sztuczna inteligencja, soft computing, informatyka inspirowana biologią, choroby ludzkie, opieka zdrowotna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania