Skip to main content

Real-time, in-situ, N, P, K, pH and electrical conductivity soil-analysis system to facilitate accurate nutrient management

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowa technologia na rzecz wykrywania składników odżywczych w glebie

Naukowcy opracowali system czujników, który — jako pierwszy — umożliwi rolnikom ocenę stanu składników odżywczych ich gleby w dowolnym czasie i miejscu.

Zmiana klimatu i środowisko

Rolnicy potrzebują dokładnych informacji na temat zawartości składników odżywczych w glebie, by móc stosować właściwą dawkę nawozu. Tradycyjne testy laboratoryjne są jednak pracochłonne, a na ich wynik trzeba czekać do trzech tygodni. W ramach finansowanego przez UE projektu NUTRI-STAT opracowano opłacalny czujnik do pomiaru składników odżywczych w glebie w czasie rzeczywistym, który dostarcza wyniku w czasie poniżej pięciu godzin. Urządzenie to dokonuje pomiaru śladowych ilości azotu, fosforu i potasu, a także przewodności właściwej i pH gleby. Komponenty czujnika, w tym elektrody i zaawansowana technologia "lab-on-a-chip", są zawarte w porowatym materiale ceramicznym/PVC, a odczyty wyświetlane są na zdalnym sterowniku LCD. Dzięki temu rolnicy mogą zakopać samo urządzenie w glebie na czas nieokreślony, bez obaw o jego uszkodzenie. Zespół projektu NUTRI-STAT wyposażył sektor rolny w pionierską technologię, która zapewnia wydajną podaż nawozu. Ma to duże znaczenie ze względu na prawidłowe zarządzanie chorobami zbóż oraz zwiększenie produktywności upraw, ale także na surowe przepisy UE dotyczące stosowania nawozów.

Słowa kluczowe

Składniki odżywcze w glebie, system czujników, pierwiastki śladowe, przewodność właściwa, produktywność upraw

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania