Skip to main content

Conceptualizing representative democracy in the EU polity by re-thinking classical key conceptual clusters for the EU multi-level polity

Article Category

Article available in the folowing languages:

Tworzenie nowej koncepcji demokracji

Dokładniejsza znajomość zmian pojęciowych i kontrowersji występujących w UE pozwala uzyskać alternatywne rozwiązania w zakresie decyzji politycznych i rozwoju instytucjonalnego.

Technologie przemysłowe

UE jest organizmem, w którym zachodzą nieustanne zmiany, którym towarzyszą różne kontrowersje polityczne. Wiele pojęć i ich różne aspekty są elementem sił nadających kształt integracji europejskiej w życiu codziennym. Różne podejścia do historii pojęć nie były jednak dokładnie badane. W tym kontekście, finansowany przez UE projekt EUPOLCON miał na celu stworzenie ram pojęciowych reprezentujących demokrację. Realizowane w oparciu o interdyscyplinarne podejście prace podzielono na trzy obszary pojęciowe. Są to: państwo-rząd-polityka-organizacja polityczna; parlament-przedstawicielstwo-politycy; obywatele-podmioty. Głównym celem było przeprowadzenie analizy metodologicznej historii pojęć, stworzenie planu badań nad integracją europejską, przeanalizowanie praktyk dotyczących parlamentów, rządów i obywatelstwa oraz określenie powiązań między historią pojęć a różnymi dyscyplinami społecznymi. Podczas realizacji projektu udało się uzyskać szereg ważnych rezultatów. Należą do nich wykłady i spotkania, publikacje książkowe i prasowe oraz warsztaty. Wyniki projektu wnoszą wkład w rozwój dziedzin podrzędnych historii pojęć, takich jak studia europejskie, polityczne analizy porównawcze czy teoria polityki. Mogą też przydać się prawodawcom i organizacjom społeczeństwa obywatelskiego w prowadzeniu debat politycznych na polu instytucjonalnym.

Słowa kluczowe

Demokracja, zmiany pojęciowe, kontrowersje, decyzje polityczne, rozwój instytucjonalny

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania