Skip to main content

Training Network for the Development of Bacterial ExoPolysaccharides for the treatment of Inflammatory Conditions

Article Category

Article available in the folowing languages:

Bakterie jelitowe w walce przeciw stanom zapalnym

Chociaż bakterie w organizmie ludzkim są niezbędne do stworzenia optymalnego środowiska i utrzymania równowagi immunologicznej w jelitach, niektóre szczepy mogą wywoływać szkodliwe odpowiedzi immunologiczne. W ramach unijnej inicjatywy zidentyfikowano molekuły bakteryjne, które mogą przynieść korzyści pod względem klinicznym.

Badania podstawowe
Zdrowie

Naukowcy uczestniczący w projekcie TEAM-EPIC skupili się na bakterii komensalnej Bifidobacterium infantis (B. infantis) 35624. B. infantis po raz pierwszy wyizolowano z ludzkiej tkanki przewodu pokarmowego, a w badaniach klinicznych bakteria ta wykazała korzystny wpływ na zdrowie. Dotychczas na rynku nie pojawiły się żadne produkty, które wykorzystują składniki komórkowe bakterii probiotycznych. Aby zrozumieć, w jaki sposób ten mikroorganizm chroni przed chorobami zapalnymi, konsorcjum zbadało szlaki prowadzące do jego interakcji z żywicielem. Celem było zidentyfikowanie zaangażowanych w ten proces cząsteczek sygnalizujących. Zgodnie z hipotezą roboczą kluczową rolę odgrywają tu komponenty komórkowe, a zwłaszcza egzopolisacharydy (EPS). Naukowcy opracowali metodę izolowania i oczyszczania polisacharydów z B. infantis 35624. Określono warunki optymalnego wzrostu mikroorganizmów oraz najlepsze metody izolacji i oczyszczania polisacharydów. Dodatkowo monitorowano odpowiedź immunologiczną na polisacharydy na każdym etapie procesu. Korzystając z genetycznie zmodyfikowanych bakterii B. infantis 35624 pozbawionych określonych polisacharydów powierzchniowych, zespół TEAM-EPIC zidentyfikował odpowiedzi immunologiczne i powiązane mechanizmy molekularne wywoływane przez te polisacharydy. Następnie określono skład i możliwe struktury chemiczne polisacharydów. Po otrzymaniu izolowanych fragmentów za pomocą chromatografii wykluczenia i grafityzowanego porowatego węgla, następnym krokiem było wykorzystanie spektrometrii magnetycznego rezonansu jądrowego do stworzenia zintegrowanego obrazu EPS. Jeśli chodzi o proces opracowywania leków, projekt obejmował mechanizmy działania in vivo i in vitro w odniesieniu do oczyszczonych EPS. Duży nacisk położono na identyfikację receptorów gospodarza dla EPS i zdarzenia w dalszej części szlaku sygnałowego. Próby kliniczne już teraz wykazały, że spożywanie B. infantis 35624 minimalizuje objawy zespołu jelita drażliwego (IBS). Projekt TEAM-EPIC umożliwił stworzenie obszernej bazy wiedzy na temat mechanizmów związanych z IBS i opracowanie nowych leków przeciwko tej chorobie, a także innym chorobom zapalnym.

Słowa kluczowe

Bakterie jelitowe, zapalenie, TEAM-EPIC, Bifidobacterium infantis 35624, polisacharyd, IBS

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania