CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Reinforcing Additive Manufacturing research cooperation between the Central Metallurgical Research and Development Institute and the European Research Area

Article Category

Article available in the following languages:

Wzmocnienie badań naukowych prowadzonych przez UE i Egipt

Cieszący się dobrą sławą, egipski Centralny Instytut Badań i Rozwoju w Metalurgii (CMRDI) prowadzi badania nad nowoczesnymi materiałami i procesami produkcji, szczególnie w zakresie drukowania przestrzennego (AM). Podjęta przez UE inicjatywa pomogła w rozwoju potencjału badawczego instytutu CMRDI w zakresie drukowania przestrzennego.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Instytut CMRDI prowadzi prace nad drukowaniem przestrzennym, przełomową technologią tworzenia przedmiotów w trójwymiarowej skali poprzez dodawanie dosłownie dowolnego rodzaju materiału. W związku z ostatnimi postępami drukowanie przestrzenne jest obecnie wykorzystywane do wytwarzania produktów końcowych dla implantów medycznych. Ogólnym celem finansowanego ze środków UE projektu ADM-ERA było zwiększenie doskonałości instytutu CMRDI w dziedzinie drukowania przestrzennego za pomocą partnerstw i szkoleń prowadzonych wspólnie z europejskimi partnerami. Celem końcowym była integracja CMRDI w ramach europejskiej przestrzeni badawczej (EPB). Projekt bazował na sile CMRDI, jako wysokiej jakości ośrodka badawczego poprzez działania związane z rozwojem potencjału przy współpracy z trzema wiodącymi europejskimi organizacjami związanymi z badaniami i innowacjami, zlokalizowanymi w Luksemburgu, Rumunii i Wielkiej Brytanii. Zrealizowano wymiany między naukowcami z CMRDI i organizacjami goszczącymi, podobnie jak wspólne eksperymenty dotyczące szeregu docelowych zagadnień naukowych związanych z drukowaniem przestrzennym. Umożliwiło to CMRDI udział i wniesienie własnego wkładu w tematyczne priorytety siódmego programu ramowego (7PR). Opracowano sześć modułów szkoleniowych dla personelu CMRDI w zakresie wybranych tematów badawczych oraz instrumentów finansowania badań UE. Instytut CMRDI poprawił swoją zauważalność w Europie oraz wśród międzynarodowej społeczności naukowej. Projekt promował również wyniki badań poświęconych drukowaniu przestrzennemu za pośrednictwem pięciu warsztatów zorganizowanej w Egipcie oraz międzynarodowej konferencji, która odbyła się w Rumunii w 2013 roku. W końcu ocena potencjału naukowego CMRDI doprowadziła do opracowania planu badań określającego cele i rekomendacje. Celem projektu było również zwiększenie doskonałości naukowej Instytutu oraz potencjału tworzenia partnerstw w okresie pięciu lat po zakończeniu projektu. Projekt ADM-ERA wprowadził na egipski rynek nowe implanty medyczne, co przyczyniło się do rozwoju techniki drukowania przestrzennego. Tworząc podwaliny dla zrównoważonej współpracy naukowej między UE i Egiptem, instytut CMRDI będzie mógł zgłębiać innowacyjne zastosowania i rozwijać pionierską technologię drukowania przestrzennego i jego techniki.

Słowa kluczowe

Metalurgiczny, badania i rozwój, drukowanie przestrzenne, implanty medyczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania