Skip to main content

An innovative, fully automated, intelligent vehicle fire and smoke detection and extinguishing system for buses/coaches

Article Category

Article available in the folowing languages:

Inteligentny system sterowania chroni autobusy przed dymem i ogniem

Większość autobusów i autokarów w UE nie jest wyposażona w systemy ochrona przeciwpożarowej. Uczestnicy pewnej unijnej inicjatywy postanowili odwrócić ten trend i opracować predykcyjny system detekcyjny i gaśniczy.

Technologie przemysłowe

Liczba autobusów i autokarów będących w użytku w państwach członkowskich UE sięga 700 000, z czego obecnie tylko około 25% posiada jakiegoś rodzaju system przeciwpożarowy. Badacze biorący udział w inicjatywie VULCAN (An innovative, fully automated, intelligent vehicle fire and smoke detection and extinguishing system for buses/coaches) zaprojektowali i zbudowali w pełni zautomatyzowany, inteligentny, montowany na stałe system wykrywania oraz gaszenia ognia i dymu w pojazdach. Ogólnym założeniem projektu było opracowanie systemu, który umożliwiałby odpowiednie reagowanie na daną sytuację związaną z pojawieniem się dymu lub ognia, aby zmniejszyć liczbę przypadków pożarów w pojazdach i poprawić bezpieczeństwo pasażerów. Zbudowany w ramach projektu system automatycznego wykrywania i gaszenia ognia (AFDSS) wykorzystuje detektor dymu i wysokich temperatur. Podłączony do komory silnika detektor może poszczycić się czasem reakcji poniżej 20 sekund, a jego zadaniem jest sygnalizowanie pojawienia się dymu lub ognia. Detektor ciepła generuje alarm, gdy temperatura w komorze silnika przekroczy 180°C. Partnerzy projektu opracowali też obudowę ochronną i system filtracyjny. Testy dowiodły, że system zatrzymuje wszystkie zanieczyszczenia i zapewnia prawidłową pracę czujnika. Pod nieobecność kierowcy wszechstronny inteligentny system sterowania może automatycznie aktywować proces gaszenia w ciągu 72 godzin. Nie wymaga on przy tym dodatkowego zasilania dzięki możliwości działania na wbudowanym zapasowym akumulatorze. System gaśniczy składa się z rur, dyszy i zbiornika na środek gaśniczy — wszystkie te elementy zostały optymalnie zaprojektowane pod kątem bezpiecznej pracy oraz oszczędności miejsca. Konstrukcja dyszy jest wysoce nowatorska i umożliwia aplikację czynnika gaśniczego zarówno w postaci mgiełki, jak i strumienia. Lekki zbiornik można przymocować do konstrukcji pojazdu przy użyciu zaledwie dwóch wkrętów i uchwytów mocujących. Można także łatwo dobrać jego rozmiar pod kątem różnych pojazdów o różnych wymiarach komory silnika. Opracowano też oprogramowanie do celów poinstalacyjnych i konserwacyjnych. Udostępnia ono dziennik aktywności służący do wyświetlania różnych zdarzeń i stanów systemu wraz z datą i godziną. Innym rynkiem docelowym dla systemu AFDSS są ciężkie maszyny. Jeden ze znanych producentów pojazdów wyraził już zainteresowanie instalowaniem systemu w ładowarkach kołowych. System AFDSS znacząco ogranicza prawdopodobieństwo błędu operatora i eliminuje opóźnienia reagowania na dym i ogień. To z kolei przekłada się na większe bezpieczeństwo eksploatacji oraz niższe ryzyko uszkodzenia mienia i zmniejszenia produktywności.

Słowa kluczowe

Inteligentne systemy sterowania, VULCAN, autobusy, dym, ogień, system gaśniczy, pożar w pojeździe, wykrywanie dymu

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania