European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

The Europeanisation of the Holocaust memory in Eastern Europe

Article Category

Article available in the following languages:

Źródła pamięci o Holocauście

Finansowany ze środków UE projekt przeanalizował powody i sposoby, w jakie europejska pamięć o Holocauście przyczyniła się do rozwoju pamięci o Holocauście w Europie Wschodniej w ostatnich dekadach.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Holocaust miał miejsce od 1933 r. do 1945 r., głównie w Europie Wschodniej. Europa Wschodnia z tamtych czasów rozumiana jest jako kraje, które w latach 1945–1989 znalazły się pod rządami komunistycznymi, a obecnie integrują się z UE. Projekt "The Europeanisation of the Holocaust memory in eastern Europe" (EURHOLMEM) koncentrował się na krajach, które przystąpiły do UE w 2004 r. i 2007 r. W jego ramach pamięć została przeanalizowana z perspektywy studiów kulturowych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów upamiętniania, pomników i muzeów. Europeizacja pamięci o Holocauście dotyczy sposobu budowania i formalizowania się przekonań związanych z Holocaustem, z uwzględnieniem norm formalnych i nieformalnych. Przekonania te zostały zdefiniowane, skonsolidowane i wprowadzone do praktyk krajów europejskich. Głównym celem projektu była ocena zakresu wewnętrznej i zewnętrznej pamięci o Holocauście istniejącej w Europie Wschodniej. Ponadto projekt EURHOLMEM zwrócił się do międzynarodowych/europejskich organizacji, aby zbadać europeizację pamięci o Holokauście. Uwzględniono wolniejszy rozwój w Europie Zachodniej, Izraelu i USA. W projekcie zastosowano analizy porównawcze, badania etnograficzne i przeglądy historyczne. Ogólne wnioski pokazują, że światowa i (zachodnio-) europejska pamięć o Holocauście w znaczny sposób przyczyniła się do rozwoju pamięci o Holocauście w Europie Wschodniej po 1989 r. Wpływ europejskiej pamięci o Holocauście głównie przejawia się w postaci Dni Pamięci o Holocauście oraz programów edukacyjnych realizowanych w niemal wszystkich krajach Europy Wschodniej. Wyniki projektu przyczynią się lepszego zrozumienia początkowych i końcowych zmian pamięci o Holocauście na terenach, na których miał miejsce. W ten sposób podkreślona zostaje rola międzynarodowej i europejskiej pamięci o Holocauście oraz jej nośników, w tym UE.

Słowa kluczowe

Pamięć o Holocauście, Europa Wschodnia, komunizm, europeizacja, studia społeczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania