European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-28

Demonstration of NOPERSIST results leading to novel, validated diagnostic tests for active human and bovine tuberculosis

Article Category

Article available in the following languages:

Lepsza diagnostyka gruźlicy

Gruźlica pozostaje poważnym zagrożeniem dla zdrowia ludzi i zwierząt hodowlanych. Nowe zestawy diagnostyczne umożliwiające rozróżnianie między zakażeniami aktywnymi i latentnymi powinny przyczynić się do skuteczniejszego leczenia tej choroby.

Zdrowie icon Zdrowie

Diagnostyka gruźlicy człowieka i bydła jest bardzo trudna, czasochłonna i mało skuteczna. Do niedawna nie istniały żadne testy diagnostyczne pozwalające na odróżnianie aktywnej i latentnej gruźlicy. Prątki gruźlicy mnożą się w fagosomie makrofagów i często powodują zakażenia latentne płuc, z których 5% przechodzi do postaci aktywnej. Ponadto, w przypadku pacjentów z HIV, ryzyko oportunistycznego zakażenia gruźlicą jest dwustukrotnie wyższe. Skuteczne leczenie utrudniają wielolekooporne (MDR) i odporne na leki dodatkowe (XDR) szczepy M. tuberculosis. M. bovis BCG jest jedyną dostępną szczepionką, jednak jej skuteczność jest mała. Jeżeli chodzi o zwierzęta hodowlane, pomimo efektywnych programów zwalczania gruźlicy liczba zachorowań wciąż rośnie. Pilnie potrzebne są nowe testy, które umożliwiłyby szybką diagnostykę aktywnej gruźlicy ludzi i bydła. W ramach finansowanego ze środków UE projektu DEMO-NOPERSIST (Demonstration of NOPERSIST results leading to novel, validated diagnostic tests for active human and bovine tuberculosis) zastosowano w praktyce rezultaty wcześniejszej unijnej inicjatywy NOPERSIST. Jeden z opracowanych testów wykorzystywał oznaczanie interleukiny 2 we krwi pacjentów, a inny zestaw immunologiczny opracowano do precyzyjnego diagnozowania aktywnej gruźlicy. Test na gruźlicę bydła umożliwił szybkie i skuteczne oznaczanie przeciwciał przeciwko antygenom prątków w próbkach surowicy i osocza pobranych od krów i innych zwierząt. Można go stosować na miejscu w gospodarstwie, a test odznacza się wysoką swoistością i czułością wynoszącą około 60%. Aby zwiększyć ogólną czułość testu, partnerzy zaproponowali zastosowanie go w połączeniu z testem skórnym na gruźlicę bydła. Biorąc pod uwagę, że miliony osób choruje na latentną gruźlicę, nie mając tego świadomości, testy DEMO-NOPERSIST będą bardzo ważne dla skutecznej diagnostyki i późniejszego leczenia choroby. Dzięki temu mogą zmniejszyć się koszty społeczno-ekonomiczne związane z zachorowaniami na gruźlicę.

Słowa kluczowe

Gruźlica, zestaw diagnostyczny, zakażenie latentne, DEMO-NOPERSIST, interleukina 2

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania