Skip to main content

Rapid Identification of Respiratory Tract Infections

Article Category

Article available in the folowing languages:

Szybka diagnoza zapalenia płuc

Prawidłowa identyfikacja patogenów wywołujących zapalenie płuc jest kluczowa dla zapewnienia skutecznego leczenia. Innowacyjna platforma oparta na cząsteczkach ma zapewnić prawidłową diagnozę w bardzo krótkim czasie.

Zdrowie

Zakażenia dróg oddechowych wywoływane przez patogeny bakteryjne, wirusowe, grzybiczne i inne są odpowiedzialne za miliony zgonów każdego roku. Zakażenia dróg oddechowych nabywane w społeczności są nazywane pozaszpitalnym zapaleniem płuc (CAP), a te nabyte w szpitalu są nazywane szpitalnym zapaleniem płuc (HAP) i obejmują zapalenie płuc związane z mechaniczną wentylacją płuc (VAP). Obecnie, diagnostyka laboratoryjna zakażeń dróg oddechowych zajmuje przynajmniej dwa dni, w czasie których pacjenci otrzymują antybiotykoterapię empiryczną. Oprócz tego, że jest nieskuteczna, taka terapia może również pogarszać rokowanie. Zakres finansowanego przez UE projektu RID-RTI (Rapid identification of respiratory tract infections) obejmował opracowanie platformy diagnostycznej do szybkiego diagnozowania różnych rodzajów zapalenia płuc w czasie poniżej dwóch godzin. Opracowana platforma opierała się na molekularnym wykrywaniu patogenów i obejmowała izolację DNA patogenu z próbek z dróg oddechowych. W pierwszym etapie, naukowcy zidentyfikowali kilka celowych patogenów, a także geny oporności antybiotykowej do amplifikacji PCR. Dla każdego rodzaju zapalenia płuc (CAP, HAP i VAP) wybrano kilka patogenów specyficznych dla zakażeń dróg oddechowych. W każdym przypadku zaprojektowano i udoskonalono multipleksowe badania PCR w czasie rzeczywistym, wraz z sondami do hybrydyzacji. Powstała platforma obejmowała przygotowanie próbki w pojedynczej kasecie, amplifikację kwasów nukleinowych i detekcję poprzez hybrydyzację. Ponadto urządzenie RID-RTI zawierało kontrolę przyrządu, analizę i oprogramowanie interfejsu użytkownika, a kaseta HAP/VAP przeszła badania analityczne. Zważywszy że zakażenia dróg oddechowych są nadal trudne do zdiagnozowania z uwagi na udział wielu patogenów, platforma RID-RTI stanowi doskonałe narzędzie zapewniające prawidłową diagnozę. Co najważniejsze, oszczędność czasu gwarantowana przez tę metodę ułatwi podejmowanie szybkich decyzji dotyczących wdrożenia antybiotykoterapii i poprawi rokowania pacjenta.

Słowa kluczowe

Zapalenie płuc, zakażenie dróg oddechowych, patogen, RID-RTI, PCR

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania