Skip to main content

Automata Based Interfaces for Dynamic Resource Scheduling in Control Systems

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wydajne oprogramowanie sterujące

Naukowcy z UE stworzyli nowe wbudowane oprogramowanie sterujące, które efektywnie wykorzystuje zasoby. Prowadzone prace dotyczyły połączeń między komponentami, które mogą potencjalnie znaleźć zastosowanie w takich dziedzinach jak robotyka, lotnictwo czy maszyny przemysłowe.

Gospodarka cyfrowa

Finansowany ze środków UE projekt RSCS (Automata based interfaces for dynamic resource scheduling in control systems) był próbą odpowiedzi na zapotrzebowanie na wbudowane oprogramowanie sterujące, które wykorzystywałoby zasoby w sposób wydajny. Badacze chcieli połączyć teorię sterowania i teorię planowania, co pozwoliłoby znieść restrykcyjne wymagania dotyczące wykonywania poszczególnych komponentów oprogramowania. Rozwiązanie to nie wykluczałoby jednocześnie możliwości stosowania komponentów systemu sterowania w rozwiązaniach o znaczeniu krytycznym dla bezpieczeństwa. Zespół badał połączenia komponentów oprogramowania sterującego, które usprawniają integrację dynamicznych mechanizmów planowania. Rozwiązanie takie cechowałoby się między innymi wydajnym przydzielaniem zasobów, ważnym w krytycznych systemach sterowania. Jego działanie opierało się na przekazywaniu informacji z pętli sterowania z powrotem do algorytmu planowania, co umożliwia adaptacyjne dostosowywanie przydzielania zasobów. System może znaleźć zastosowanie w robotach, samolotach i maszynach przemysłowych. Realizacja czteroletniego projektu zakończyła się w sierpniu 2014 r. Badacze poszerzyli grupę połączeń opartych na automatach. Opracowali także metody wykorzystania automatów jako praktycznego połączenia między planowaniem i sterowaniem. Pozwoliło to na uzyskanie planowania dynamicznego i formalnych gwarancji dotyczących wydajności oraz oddzielenie problemów będących domeną programistów od tych, którymi zajmują się inżynierowie systemów sterowania. Stworzono też praktyczne mechanizmy do dynamicznego przydzielania zasobów. Opracowano między innymi sprawny mechanizm podejmowania decyzji oraz planowania. Pozwolił on na zastosowanie strategii sterowania, które dynamicznie zmieniają zapotrzebowanie na zasoby w zależności od aktualnych warunków. Innym osiągnięciem jest opracowanie eksperymentalnego narzędzia, które umożliwia demonstrację zalet nowego rozwiązania. Jedno z narzędzi, o nazwie GameComposer, pozwoliło na potwierdzenie skuteczności systemu zaproponowanego w projekcie dzięki studiom przypadków. Zespół wniósł także wkład w rozwój metod formalnych oraz teorii systemów hybrydowych. W ramach inicjatywy RSCS opracowano nowe techniki sterowania i projektowania, a także wniesiono wkład w teorię automatów. Efektem są między innymi bardziej elastyczne połączenia i szybciej reagujące systemy sterowania.

Słowa kluczowe

Wbudowane oprogramowanie sterujące, interfejsy oparte na automatach, planowanie zasobów, system sterowania, komponenty oprogramowania

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania