European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Multi-Objective Robust Assessment of heLicopter Improvements

Article Category

Article available in the following languages:

Szybsze projektowanie śmigłowców

W ramach prowadzonych w UE badań opracowano nowe narzędzia do projektowania łopat wirników w śmigłowcach. Wyniki prac, wykorzystywane przez przemysł, objęły innowacyjne narzędzia do aerodynamicznych symulacji i modelowania, ograniczające potrzeby obliczeniowe i w ten sposób przyspieszające proces projektowy przy jednoczesnym zmniejszeniu jego kosztów.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Projektowanie wirników śmigłowców jest bardzo trudne i skomplikowane, a co za tym idzie — drogie. Opracowując ten innowacyjny zestaw narzędzi, finansowany przez UE projekt MORALI (Multi-objective robust assessment of helicopter improvements) zwiększył możliwości Europy w zakresie projektowania wirników śmigłowców. Początkowe cele polegały na opracowaniu nowych metod, w tym dotyczących poprawy szybkości, wierności i automatyzacji projektowania. Metody te zostały wykorzystane w odpowiednim rzeczywistym przypadku projektowym, a następnie wdrożone na skalę przemysłową. Przedsięwzięcie to, realizowane przez dwóch partnerów, trwało od początku 2011 r. do końca 2014 r. Przeprowadzone prace objęły symulacje aerodynamiczne, które pozwoliły udoskonalić metody i ulepszyć narzędzia modelowania fizycznego. By dojść do tego etapu, zespół zdefiniował odpowiednie wskaźniki wydajności, zwłaszcza w zakresie doprowadzonego zasilania. Prace rozwojowe zaowocowały sformułowaniem nowego celu optymalizacyjnego. Kolejnym etapem było zaadaptowanie istniejącej procedury optymalizacji do specyficznych potrzeb projektowych. Narzędzie wygenerowało nowy zestaw parametrów do oceny aerodynamicznej oraz pozwoliło na dalszy przegląd procedury optymalizacji. Efektem tego stało się połączenie różnych poziomów niezawodności i kosztów pozwalające osiągnąć najlepsze efekty projektowe przy najmniejszej ilości obliczeń. Pełny zestaw narzędzi grupy został pomyślnie wykorzystany w rozwiązaniu problemu przemysłowej optymalizacji wirnika. Firma Airbus Helicopters zaczęła wykorzystywać ten zestaw w projektowaniu przyszłych produktów. Projekt MORALI nie tylko pozwolił stworzyć ulepszone narzędzia do projektowania łopat wirników śmigłowców, ale także przyczynił się poprzez prowadzone badania do znacznego zwiększenia możliwości wykorzystania technologii symulacji w projektowaniu wirników. Wyniki badań upowszechniano na konferencjach oraz w recenzowanych czasopismach naukowych.

Słowa kluczowe

Projekt, śmigłowiec, wirniki, narzędzia, usprawnianie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania