European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-28

Transnational Network for Social Innovation Incubation

Article Category

Article available in the following languages:

Sieć twórców innowacji

Naukowcy z UE przyczynili się do budowy sieci inkubatorów wspierających innowację społeczną. Sześć nowych centrów skali wsparło powstanie ponad 300 europejskich innowacji oraz wprowadzenie 9 z nich na międzynarodowy rynek.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Europejczycy postrzegają na ogół innowacje jako odpowiedź na problemy społeczne i gospodarcze regionu. Niektóre kraje są jednak bardziej innowacyjne niż inne, a w sumie niewiele innowacji trafia na masowy rynek. Finansowany ze środków UE projekt TRANSITION (Transnational network for social innovation incubation) pomógł w umocnieniu innowacji. Zespół współpracował ściśle z innym projektem unijnym, BENISI, budując europejską sieć inkubatorów w dziedzinie innowacji społecznej. W ramach projektu TRANSITION analizowano, czy inkubatory oparte na innowacjach i specjaliści od innowacji społecznych mogą współpracować ze sobą, pomagając europejskim twórcom w zwiększeniu skali swoich pomysłów. Zespół zidentyfikował i przetestował szereg odpowiednich narzędzi, metod i podejść do zwiększania skali. W skład nowej sieci weszło sześć centrów, a także twórcy innowacji społecznych i trzy organizacje. Efektem tych prac jest społeczność oparta na zaufaniu. Dzięki szkoleniu i wymianie wiedzy sieć wspierała zwiększanie skali na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Uczeni przygotowali ogólny model wsparcia. Projekt wsparł stworzenie 315 innowacji z wielu różnych sektorów. Większość twórców innowacji znajdowała się na początkującym etapie i otrzymała wsparcie dla swoich lokalnych centrów. Projekt TRANSITION umożliwił też skorzystanie z międzynarodowego laboratorium startupów dziewięciu twórcom innowacji gotowym do wejścia na międzynarodowe rynki. Prace eksperymentalne pozwoliły na pogłębienie wiedzy na temat badanych zagadnień, a ich wyniki opublikowano w formie kluczowych wniosków. Projekt umożliwił też efektywne rozpowszechnianie tej wiedzy oraz wypracowanie wspólnej wizji. Sieć TRANSITION wspiera tworzenie innowacji społecznych w Europie. Dzięki niej udało się zwiększyć skalę szeregu innowacyjnych pomysłów, tak by mogło z nich skorzystać więcej Europejczyków.

Słowa kluczowe

Inkubatory, innowacje społeczne, skala, TRANSITION, międzynarodowa sieć

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania