Skip to main content

Andalucía Talent Hub Fellowship Programme for the mobility of experienced researchers in connection with the Campuses of International Excellence

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wzmocnienie potencjału ludzkiego i przemysłowego w Andaluzji

Unijna inicjatywa oferuje 50 doświadczonym badaczom możliwość prowadzenia badań w dowolnej dziedzinie.

Technologie przemysłowe

Celem projektu ANDALUCIA TALENT HUB (Andalucía Talent Hub Fellowship Programme for the mobility of experienced researchers in connection with the Campuses of International Excellence) jest poprawa konkurencyjności instytucji badawczych w Andaluzji. Badacze mogą skorzystać z programów mobilności wyjazdowej i przyjazdowej na terenie UE i poza nią, przy jednoczesnej współpracy z EPB poprzez instytucje badawcze zgromadzone w kampusie międzynarodowej doskonałości znajdującym się w Andaluzji. Instytuty Andalucía Tech, CEIBiotic, CEIMar, ceiA3, CEI CamBio y Patrimonium10 dadzą badaczom zatrudnienie na dwa lata zgodnie z zasadami europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Celem programu jest poprawa konkurencyjności instytucji badawczych w Andaluzji poprzez zachęcanie ich do współpracy oraz tworzenie możliwości nawiązywania nowych międzynarodowych kontaktów. Efektem ma być pobudzenie innowacji, transferu technologii, przedsiębiorczości, produktywności i zrównoważonego rozwoju w Europie. Odbyły się dwie rundy składania wniosków: w ramach pierwszej, w lutym 2015 r., przyznano 30 stypendiów, a w ramach drugiej, w lipcu 2015 r., 20 stypendiów. Stypendyści z rundy pierwszej rozpoczęli realizację swoich projektów badawczych w marcu, a stypendyści z drugiej rundy rozpoczną prace w październiku. W ramach pierwszego zaproszenia otrzymano łącznie 130 wniosków od kandydatów z przeszło 15 krajów świata. Zwycięzcy (8 w programach przyjazdowych i 22 w wyjazdowych) będą pracować w 34 różnych instytucjach badawczych w 12 krajach. W ramach drugiego zaproszenia otrzymano 209 wniosków. Zwycięzcy (7 w programach przyjazdowych i 13 w wyjazdowych) będą pracować w 23 różnych instytucjach badawczych w 10 krajach. Oceny wniosków dokonał międzynarodowy panel ponad 30 ekspertów. Każdy z wniosków był oceniany niezależnie przez co najmniej 3 ekspertów, a z najlepszymi 50 kandydatami w każdej rundzie przeprowadzono wywiady telefoniczne lub wideokonferencyjne.

Słowa kluczowe

Międzynarodowa mobilność, tworzenie wiedzy, transfer wiedzy, zarządzanie wiedzą, talent, kampus międzynarodowej doskonałości, Andaluzja, Hiszpania, doświadczeni badacze, MŚP, innowacje

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania