Skip to main content
European Commission logo print header

Cost-effective and sustainable Bio-Renewable Indoor Materials with high potential for customisation and creative design in Energy Efficient buildings

Article Category

Article available in the following languages:

Opłacalna izolacja z użyciem materiałów nanostrukturalnych

W ramach projektu UE opracowano nanostrukturalny materiał posiadający niezwykłe właściwości izolacyjne i zapewniający lepszą jakość powietrza w pomieszczeniach. Obecnie materiał jest poddawany próbom jako gotowy do użytku produkt budowlany.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

W ramach finansowanego ze środków UE projektu BRIMEE, który rozpoczął się w lipcu 2013 r., opracowano bardziej wydajne materiały izolacyjne w celu zwiększenia wydajności energetycznej budynku, ograniczenia ilości zużywanej energii i absorpcji zanieczyszczeń w pomieszczeniach. Obecnie przeprowadzane są próby w warunkach rzeczywistych. Zespół projektu zademonstruje innowacyjne rozwiązania przy pomocy dwóch demonstracyjnych budynków zlokalizowanych w różnych strefach klimatycznych: we Włoszech, w Hiszpanii i Czechach. "W ramach projektu przekształcimy rozszerzony nanostrukturalny i w pełni organiczny materiał — piankę z nanocelulozy, opracowaną z wykorzystaniem opatentowanej technologii początkującej firmy należącej do konsorcjum projektu BRIMEE — w produkt nadający się do zastosowania jako izolacja wewnętrzna w środowisku budynku", wyjaśnia koordynator, projektu Andrea Maria Ferrari z włoskiej firmy D'Appolonia. "Jesteśmy przekonani, że stanie się ona materiałem referencyjnym stosowanym w izolacji obwodowej, sufitach i innych częściach budynku". Głównymi beneficjentami projektu będą MŚP z branży produkcji paneli izolacyjnych, ponieważ będą mogły uczestniczyć w produkcji innowacyjnego materiału zapewniającego niezawodną izolację oraz inne korzyści związane z energooszczędnością. Fakt, że materiał otrzymywany jest z surowców odnawialnych, stanowi dodatkowy czynnik sprzyjający sprzedaży, biorąc pod uwagę świadomość środowiskową konsumentów oraz ich gotowość nabycia materiałów wysokiej jakości uzyskanych w sposób zrównoważony. Chociaż produkt końcowy znajdzie zastosowanie we wnętrzach zarówno nowych, jak i istniejących budynków, zespół projektu stwierdził, że największy potencjalny rynek to nieruchomości wybudowane przed rokiem 1975 i wymagające modernizacji. Będzie to pierwszy docelowy rynek zgodnie z priorytetami polityki obejmującymi zwiększanie wartości istniejących budynków, poprawę jakości życia mieszkańców i ograniczenie ogólnego śladu środowiskowego sektora budowlanego. "Mamy nadzieję zademonstrować możliwości zastosowania rozwiązania w przemyśle oraz trwałość paneli izolacyjnych stanowiących nie tylko wydajne rozwiązanie w zakresie utrzymywania ciepła i zatrzymywania hałasu, ale także zapewniających łatwość montażu bez negatywnego wpływu na jakość powietrza w pomieszczeniu", mówi Ferrari. "Naszym celem jest opracowanie panelu atrakcyjnego dla mieszkańców, odpowiedniego do montażu w pomieszczeniach oraz niewpływającego na atmosferę". Piankę wykonaną z nanocelulozy można dodatkowo wzmocnić przy pomocy żywicy pochodzenia naturalnego, co zapewni zwiększoną wytrzymałość mechaniczną, lekkość, a nawet właściwości samogaszące, które są niezwykle ważne w budownictwie. Ponadto na powierzchni można zastosować substancje zapewniające dodatkowe funkcje, np. właściwości zapachowe, hydrofobowe i antybakteryjne. Dostępność pianki nadal stanowi problem ze względu na potrzebne ilości, ale zdaniem Ferrari problem zostanie rozwiązany poprzez wybudowanie zakładu produkcyjnego przeznaczonego do produkcji materiałów nanostrukturalnych. "Na pewno konieczne są dalsze działania, aby koncepcja stała się rzeczywistym, końcowym produktem nadającym się do wprowadzenia na rynek. Działania te mogą obejmować np. przeprowadzenie prób, ocen, opracowanie prototypu i poprawę jakości", mówi Ferrari. "Uważamy jednak, że dzięki nam nanotechnologia stanie się integralną częścią inżynierii materiałów". Projekt planowo ma się zakończyć latem 2017 r.

Słowa kluczowe

Izolacja, jakość powietrza, budynek, odnawialne materiały organiczne, pomieszczenia

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania