Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Broszura Results Pack

Article available in the following languages:

Uchwycić równowagę między energooszczędnością a jakością powietrza w pomieszczeniach

Technologie zapewniające odpowiednią jakość powietrza w pomieszczeniach będą mieć kluczowe znaczenie dla sukcesu rynkowego rozwiązań energooszczędnych w UE. W tym serwisie Results Packs prezentujemy najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Energia icon Energia

Z kryzysu azbestowego i podobnych problemów wynika ważna nauka dla całego sektora budowlanego: korzyści z wprowadzania nowych materiałów i technologii budowlanych trzeba zawsze rozważać w kontekście wpływu na zdrowie ludzkie. Nie powinno zatem dziwić, że kwestia ta ma dziś priorytetowe znaczenie dla badaczy i decydentów, poszukujących metod oszczędzania energii. Wyniki licznych badań wykazały, że obywatele UE spędzają od 60% do 90% swojego życia wewnątrz budynków, przez co zwracają coraz większą uwagę na kwestie jakości powietrza. Oznacza to, że sukces rynkowy wymaga uchwycenia subtelnej równowagi między izolacją a jakością powietrza w pomieszczeniach. Już w 1996 r. w ramach europejskiego działania wspólnego dotyczącego jakości powietrza w pomieszczeniach i jej wpływu na zdrowie ludzkie wskazano na potencjalne sprzeczności celów przyspieszania wymiany powietrza i oszczędzania energii. Zaznaczono między innymi, że poza używaniem odpowiednich materiałów i technologii konieczne jest tworzenie procedur i narzędzi sterowania, utrzymania i zarządzania. W tym serwisie CORDIS Results Pack prezentujemy najnowsze osiągnięcia technologiczne finansowane przez UE, które wspomagają lub wkrótce będą wspomagać osiąganie obu powyższych celów w całym łańcuchu wartości. Poza nowościami materiałowymi, takimi jak przełomowe rozwiązania nanotechnologiczne czy wykorzystanie włókien do produkcji bardziej oszczędnych elementów budowlanych, tworzone są również inteligentne rozwiązania monitorujące, dzięki którym właściciele i najemcy pomieszczeń mogą w czasie rzeczywistym sprawdzać skład cząsteczkowy wdychanego powietrza.