Skip to main content
European Commission logo print header

Twelve Labours of Image Processing

Article Category

Article available in the following languages:

Ulepszone przetwarzanie obrazu

Nowe repozytorium internetowe algorytmów i artykułów dotyczących przetwarzania obrazu zostało udostępnione badaczom, którzy chcą korzystać z wyników najnowszych badań.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Metody przetwarzania i analizy obrazu są istotne w wielu zastosowaniach, od gier komputerowych po techniki zabezpieczeń. W ramach finansowanego ze środków UE projektu TWELVE LABOURS (Twelve Labours of Image Processing) rozwijano badania i metody przetwarzania i analizy obrazu. Zbadano około 20 kluczowych zagadnień i opublikowano wyniki w witrynie projektu stanowiącej w założeniu pierwsze pismo branżowe poświęcone przetwarzaniu obrazu. Dla każdego zagadnienia opublikowano też konkretne algorytmy. Aby zrealizować wyznaczone cele, przeszkolono 40 badaczy w technikach matematycznych i algorytmach z zakresu przetwarzania obrazu. Tworzone algorytmy były też tymczasowo publikowane w postaci warsztatów online, podczas których badacze mogli w kreatywny sposób współpracować bez ograniczeń narzucanych przez ramy publikacji. Algorytmy przechodzą następnie proces recenzji środowiskowej, aby sprawdzić ich poprawność przed udostępnieniem innym badaczom. Dostępne są trzy metody odtwarzania i wykorzystywania algorytmów: bezpośrednie wykonywane ich na serwerze pisma, pobranie publicznie dostępnego kodu na własny użytek lub samodzielne implementowanie algorytmu na podstawie pseudokodu. Aby ułatwić badania, każdy artykuł opublikowany w witrynie IPOL jest poparty archiwum publicznie wykonanych eksperymentów zrealizowanych i zapisanych przez anonimowych użytkowników. Archiwum obejmuje łącznie około 150 000 eksperymentów i stanowi bogate repozytorium badań wspomagających rozwój w dziedzinie przetwarzania obrazu. W toku projektu pismo przeobraziło się z doświadczalnej platformy internetowej w stały portal zawierający szereg przydatnych artykułów. Opublikowane algorytmy i artykuły już przyczyniły się do dalszego rozwoju nowoczesnych technik przetwarzania obrazu.

Słowa kluczowe

Przetwarzanie obrazu, algorytmy, IPOL, analiza obrazu, matematyka

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania