Skip to main content
European Commission logo print header

ALFRED - Personal Interactive Assistant for Independent Living and Active Ageing

Article Category

Article available in the following languages:

Spersonalizowany, w pełni interaktywny i mobilny asystent pomagający w niezależnym życiu

W ramach finansowanego ze środków UE projektu ALFRED opracowano spersonalizowany system mobilnego asystenta dla osób starszych, który pomaga im w utrzymaniu niezależności, komunikuje się z opiekunami i sprzyja integracji społecznej.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Stworzony przez zespół projektu spersonalizowany mobilny system lokaja opiera się na nowoczesnych technologiach, dzięki którym obsługa robota nie sprawi żadnych problemów osobom starszym, które nie są obeznane z technologią. System będzie zapewniać kontekstowe usługi związane z integracją społeczną, opieką, aktywnością fizyczną i grami poznawczymi. Dr Sven Abels, koordynator projektu ALFRED, jest bardzo zadowolony z kluczowych wyników i innowacji opracowanych podczas projektu. "Zespół projektu ALFRED osiągnął wiele sukcesów w zakresie rozwoju technologii, w tym w dziedzinie rozwiązań do interakcji głosowych (umożliwiających osobom starszym mówienie bezpośrednio do robota ALFRED), poważnych gier, przechowywania danych oraz w wielu innych obszarach", dodaje. Ponadto członkowie zespołu są najbardziej dumni z faktu, że udało im się znaleźć równowagę pomiędzy poziomem technologii a poziomem użytkownika. "W wielu przypadkach rezultaty prac badawczo-rozwojowych są skierowane do entuzjastów technologii", wyjaśnia dr Abels. "W ramach projektu ALFRED uwzględnialiśmy potrzeby użytkowników od samego początku, a wszystkie aspekty technologiczne ukryliśmy w obudowie, dzięki czemu osoby starsze mogą korzystać z systemu ALFRED bez potrzeby rozumienia kwestii technologicznych stanowiących podstawę naszych badań". Projekt oparty na czterech filarach Projekt opiera się na czterech głównych filarach zapewniających ramy dla wirtualnego asystenta ALFRED. Pierwszy filar obejmuje system do interakcji użytkownik-asystent, który ma umożliwiać osobom starszym niezależne życie poprzez zapewnienie wirtualnego lokaja wspierającego ich w wykonywaniu różnych zadań w domu i poza domem. "Jest to zasadniczo główny element technologiczny umożliwiający interakcje z systemem ALFRED — ludzie mogą mówić bezpośrednio do robota — podobnie jak w przypadku funkcji asystentki Siri w telefonach firmy Apple, ale w bardziej elastyczny i rozbudowany sposób", wyjaśnia dr Abels. Użytkownicy mogą zadawać systemowi ALFRED określone pytania i wydawać polecenia, np. poprosić go o utworzenie listy nadchodzących spotkań. "Takie głosowe interakcje pozwalają użytkownikom na komunikowanie się z systemem ALFRED bez potrzeby rozumienia zasad działania technologii", dodaje dr Abels. "Jest to również bardzo dobre rozwiązanie dla osób słabowidzących". Drugi filar opiera się na interakcji głosowej i skupia się na aktywnym zachęcaniu osób starszych do uczestnictwa w życiu społecznym poprzez sugerowanie i organizowanie zdarzeń i innych form aktywności społecznej. Odbywa się to za pośrednictwem adaptacyjnego profilu użytkownika, którym zarządza użytkownik. Trzeci filar zapewnia spersonalizowane procesy opieki poprzez umożliwienie (nieformalnym) opiekunom bezpośredniego dostępu do kluczowych informacji o funkcjach życiowych, co pozwala na wszczęcie alarmu w przypadku nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Czwarty filar skupia się na rozwiązaniach ukierunkowanych na zapobieganie zaburzeniom sprawności fizycznej i funkcji poznawczych. Obejmują one spersonalizowane poważne gry, które mają zwiększać sprawność fizyczną i poznawczą użytkownika. Platforma aplikacji do systemu ALFRED Jednym z głównych elementów systemu ALFRED jest otwarta platforma ALFRED, która umożliwia innym programistom tworzenie nowych funkcjonalności w formie aplikacji. Oczekuje się, że takie podejście, kompatybilne z systemem operacyjnym Android, przyczyni się do rozwoju sektora rozwiązań umożliwiających osobom starszym niezależne życie i aktywne starzenie się. "System ALFRED będzie początkowo dostępny z zestawem 25 podstawowych aplikacji, które zostały opracowane przez zespół projektu", mówi dr Abels. "Te aplikacje będą dość proste — z założenia mają stanowić w pełni funkcjonalne programy gotowe do wykorzystania przez użytkowników, a jednocześnie zapewniać podstawy dla programistów, z których będą mogli czerpać inspiracje podczas tworzenia nowych aplikacji". W celu zachęcenia zewnętrznych programistów zespół projektu stworzył elastyczne środowisko uruchomieniowe pozwalające programistom na bezproblemowe zintegrowanie aplikacji z systemem ALFRED — w tym z kluczowymi funkcjami interakcji głosowych. Wyzwania i dalsze kroki Dr Abels z dumą podkreśla, że projekt został zaplanowany i zrealizowany w sposób, który pozwolił jego zespołowi na wdrożenie wszystkich przewidywanych funkcji zgodnie z harmonogramem i w granicach budżetu. Zespół musiał się jednak zmierzyć z kilkoma wyzwaniami. "Odkryliśmy, że proces testowania przez użytkowników trwał trochę dłużej niż zakładaliśmy oraz że zapotrzebowanie na naturalną komunikację z systemem ALFRED było większe niż oczekiwaliśmy", wyjaśnia dr Abels. Zespół zdał sobie sprawę z faktu, że różni użytkownicy będą wchodzić w interakcję z systemem ALFRED na różne sposoby, zatem konieczne było zapewnienie, że system będzie wystarczająco elastyczny, aby obsługiwać różne sposoby żądania tej samej usługi lub takich samych informacji. Zespół projektu opracował kompleksowy plan eksploatacji dzięki możliwości uczestnictwa w unijnej inicjatywie Lean Launchpad. Z poszczególnych elementów systemu ALFRED, takich jak technologia interakcji głosowych lub gry opracowane w ramach projektu, skorzysta również wielu innych partnerów. "Planujemy prowadzenie dalszych prac nad rozwojem systemu ALFRED — obecnie konsultujemy się w tym zakresie z naszymi partnerami", mówi dr Abels.

Słowa kluczowe

Niezależne życie, spersonalizowany asystent, interakcja głosowa, opieka nad osobami starszymi, ALFRED, aktywne starzenie się, aplikacje internetowe, uczestnictwo w życiu społecznym

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania