Skip to main content

Managing active and healthy aging with use of caring service robots

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zrobotyzowane rozwiązania poprawiające jakość życia pacjentów z demencją

Zespół finansowanego ze środków UE projektu MARIO pracuje nad stworzeniem robota-towarzysza, który wzmocni odporność i zmniejszy poczucie odosobnienia i izolacji osób starszych cierpiących na demencję. Celem projektu jest stworzenie do 2018 r. w pełni operacyjnych urządzeń, które będą pomagać pacjentom i opiekunom w całej UE.

Gospodarka cyfrowa

Ponieważ nie znaleziono jeszcze lekarstwa na tę chorobę, rozwiązania, takie jak opracowywany w ramach projektu MARIO robot Kompaï-2, odgrywają kluczową rolę w podnoszeniu jakości życia osób cierpiących na demencję. Szacuje się, że na całym świecie na tę chorobę cierpi 44 mln osób. Wedle szacunków organizacji Alzheimer's Disease International do 2030 r. liczba ta podwoi się, a do 2050 r. wzrośnie nawet trzykrotnie. Wykorzystanie wcześniejszych sukcesów Zgodnie z planem uruchomiony w 2015 r. projekt MARIO ma trwać trzy lata. Opiera się on na wynikach projektów DOMEO — pierwszego na świecie projektu, w ramach którego przekazano roboty asystujące rzeczywistym użytkownikom na okres ponad jednego roku. Firma Robosoft, pełniąca funkcję koordynatora projektu DOMEO, jest partnerem projektu MARIO i odpowiada za wprowadzanie usprawnień funkcjonalnych i systemowych w nowej wersji robota Kompaï. "Prowadzone przez nas obecnie prace opierają się na posiadanej wiedzy i wynikach projektu DOMEO", wyjaśnia Meftah Ghrissi z firmy Robosoft. "Gdyby nie projekt DOMEO, stworzenie robota Kompaï-2 w ramach projektu MARIO nie byłoby możliwe. Wyniki projektu DOMEO mają zastosowanie nie tylko do projektu MARIO, ale także do całej klasy lub generacji obecnie realizowanych bądź planowanych projektów". Kilka aspektów projektu DOMEO zostanie dokładniej przeanalizowanych dzięki badaniom prowadzonym w ramach projektu MARIO. Obejmują one interakcje słowne z użytkownikiem, a także interakcje człowiek-robot na potrzeby wspierania funkcji poznawczych i pamięciowych przy wykorzystaniu semantyki. "Do tej pory robot Kompaï korzystał ze stałego słownika, aby rozpoznawać polecenia głosowe", mówi koordynator projektu, Dympna Casey. "Zespół projektu MARIO dąży do tego, aby technologia wykorzystywała mechanizmy przetwarzania naturalnego języka. Mamy nadzieję, że w tym zakresie projekt MARIO wniesie do dziedziny robotyki wkład porównywalny do osiągnięć projektu DOMEO, jako pierwszy projekt, w którym semantyka będzie stanowić podstawę wszystkich przyszłych podobnych zrobotyzowanych systemów". Obiecujące postępy Podczas gdy projekt zbliża się do półmetka, prace prowadzone przy udziale uczestników końcowych umożliwiły już wprowadzenie w robocie stworzonym przez zespół projektu MARIO specjalnych aplikacji psychospołecznych, dostosowanych do potrzeb pacjenta. "Przykładowo opracowano moduł Connect My Hobbies (Połącz moje hobby) obejmujący aplikacje My Music (Moja muzyka), My News (Moje wiadomości) oraz My Games (Moje gry), który może zostać dostosowany do potrzeb użytkowników", mówi Casey. "Może się wydawać, że są to bardzo proste aplikacje, ale w rzeczywistości wspierają one niezależność i samodzielność osób cierpiących na demencję, które mogą same wybierać muzykę i filmy oraz decydować, co chcą robić bez czekania na pomoc pielęgniarki lub opiekuna". Ponadto zespół pracuje nad wyposażeniem robota opracowanego w ramach projektu MARIO w funkcję przeprowadzania kompleksowej oceny geriatrycznej (CGA), która zazwyczaj zajmuje pracownikowi służby zdrowia około 30 min na pacjenta. Dalsze prace nad projektem MARIO będą prowadzone przez kolejnych 18 miesięcy i będą obejmować nowe zastosowania i moduły, takie jak Connect My Community (Połącz moją społeczność) i My Social Networks (Moje sieci społecznościowe). Pod koniec sierpnia 2016 r. robot opracowany w ramach projektu MARIO zostanie przekazany do trzech ośrodków pilotażowych w Irlandii, Zjednoczonym Królestwie i we Włoszech, gdzie będzie testowany przez ponad 12 miesięcy przez użytkowników końcowych, w tym osoby cierpiące na demencję i opiekunów. "Jesteśmy przekonani, że interakcje z robotem opracowanym przez zespół projektu MARIO pozwolą na zmniejszenie poczucia odosobnienia i izolacji doświadczanego przez wiele osób cierpiących na demencję, a przy tym zwiększą ich niezależność oraz poprawią ich jakość życia", mówi Casey. "Ponadto, poprzez przeprowadzanie kompleksowej oceny geriatrycznej, system MARIO zmniejszy obciążenie opiekunów, którzy będą mogli poświęcić więcej czasu na inne ważne zadania i interakcje z osobami cierpiącymi na demencję".

Słowa kluczowe

MARIO, robot Kompaï-2, demencja, DOMEO

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania