European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Ubiquitous iNteroperable Care for Ageing People

Article Category

Article available in the following languages:

Minimalnie ingerująca opieka nad osobami w podeszłym wieku pozwalająca zachować maksymalną godność

W przypadku opieki na osobami starszymi samodzielnego życie jest znacznie lepszą opcją niż pobyt w szpitalu czy domu opieki. W ramach unijnych badań opracowano otwartą infrastrukturę teleinformatyczną z myślą o ochronie prywatności, aby pomóc osobom starszym w utrzymaniu godności, przy jednoczesnym poniesieniu standardu ich życia.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Zdrowie icon Zdrowie

Starzenie się i związane z nim konsekwencje, takie jak ułomność, przewlekłe schorzenia i występowanie wielu współistniejących chorób, stanowi wyzwanie dla systemów opieki zdrowotnej i opieki nad osobami starszymi. W szczególności w Europie, gdzie oczekuje się znacznego wzrostu liczby osób starszych, modele opieki zdrowotnej okazują się nieodpowiednie i niezrównoważone. Nieinwazyjny system opieki zdrowotnej nad osobami w podeszłym wieku W ramach finansowanego ze środków UE projektu UNCAP opracowano interoperacyjny ekosystem skierowany do seniorów. Kluczowymi deskryptorami, będącymi podstawą niezależności i godności, są lokalizacja oraz możliwości monitorowania i udzielania pomocy. Najnowocześniejsze narzędzia do oceny sprawności fizycznej/funkcji poznawczych są zintegrowane z technologiami lokalizowania obiektów, urządzeń i użytkowników, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Monitorowanie jest ciągłe, ale nieinwazyjne, a w przypadku wykrycia stanów alarmowych uruchamiane są mechanizmy pomocy. Jak wyjaśnia koordynator projektu, dr Giuseppe Conti, „wymagało to opracowania interoperacyjnego oprogramowania pośredniczącego i klienta oprogramowania”. Oprogramowanie pośredniczące umożliwia łączenie różnych usług i aplikacji poza systemem, takich jak przypomnienia o odbiorze recepty, monitorowanie stanu zdrowia i wykrywanie upadków, zaprojektowanych specjalnie z myślą o seniorach. Klient oprogramowania ułatwia komunikację z opiekunem za pośrednictwem serwera. Projekty pilotażowe w rzeczywistych scenariuszach operacyjnych W okresie od 2016 do 2017 r. działanie systemu UNCAP było oceniane w ramach kilku projektów pilotażowych realizowanych w domach prywatnych, ośrodkach rehabilitacyjnych, dziennych zakładach opiekuńczych i domach opieki. W różnych krajach UE zaangażowano dużą liczbę użytkowników i opiekunów, aby zapewnić istotność statystyczną. Analiza wyników etapu pilotażowego umożliwi ocenę wpływu systemu UNCAP pod względem zwrotu z inwestycji w publicznych i prywatnych systemach opieki, zarówno w ujęciu finansowym, jak i społecznym. Liczba korzyści dla społeczeństwa jest ogromna. Ograniczenie wykluczenia społecznego i zmniejszenie obciążeń systemów opieki zdrowotnej i opiekunów, zarówno profesjonalnych, jak i członków rodziny, musi stanowić najwyższą wartość dla osób starszych. Dr Conti podkreśla, że testowanie systemu jest niezwykle istotne dla wyników projektu UNCAP. „Możliwość przetestowania całego zestawu technologii w licznych projektach pilotażowych z wykorzystaniem różnych operatorów, różnych modeli opieki (opieka formalna i nieformalna), w różnym otoczeniu regulacyjnym i w różnych kulturach, pozwoliła nam zidentyfikować najcenniejsze zasoby do przyszłego wykorzystania wyników projektu. Walka z wyzwaniami Najtrudniejszym aspektem, z jakim musiał zmierzyć się zespół projektu, były kwestie administracyjne i proceduralne związane z zatwierdzaniem przez komisje etyczne, co trwało znacznie dłużej niż pierwotnie zakładano. Niektóre z projektów pilotażowych potrzebowały całego roku, aby uzyskać pełne zatwierdzenie komisji etycznej, co wiązało się z koniecznością całkowitej zmiany harmonogramu działań pilotażowych. Liczba zmiennych w scenariuszach próbnych jest tak duża, że zmiana w jednym z nich często wymagała wprowadzenia zmian w innym. „Dynamiczne korekty były niezbędne, aby zapewnić statystyczną i naukową przydatność wyników”, podkreśla dr Conti. Przyszłe kroki w celu udanego uruchomienia systemu Projekt UNCAP zakończył się pod koniec 2017 r. Planowane jest utworzenie nowej spółki w celu wprowadzenia wyników projektu na rynek. „W tym celu zawarto porozumienia między beneficjentami a przedsiębiorstwem”, dodaje dr Conti. Rygorystyczne testowanie opracowanych technologii było ogromną szansą na przeanalizowanie rzeczywistych potrzeb rynku, który ma ogromny potencjał ze względu na drastyczne przemiany demograficzne, ale który jest wciąż niedojrzały. Dane i doświadczenia wynikające z projektów pilotażowych pomogły określić priorytety i ocenić usługi, które są najbardziej potrzebne, aby umożliwić komercjalizację, przy jednoczesnej maksymalizacji korzyści społecznych.

Słowa kluczowe

UNCAP, opieka, projekt pilotażowy, system, senior

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania