Skip to main content
European Commission logo print header

Ultra-trace element fingerprinting of geological and environmental archives

Article Category

Article available in the following languages:

Nowa placówka badawcza zajmująca się analizą śladów chemicznych

Obecne w środowisku sygnatury chemiczne, będące pozostałością procesów naturalnych lub związanych z działalnością człowieka są dla naukowców bogatym źródłem informacji — o ile uda się do nich dostać. Pomaga w tym nowa, finansowana ze środków UE placówka badawcza.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Procesy naturalne, takie jak wybuchy wulkanów, czy też zmiany związane z działalnością człowieka, na przykład rewolucja przemysłowa, pozostawiają w środowisku ślady chemiczne. Badając te ślady, naukowcy mogą poznawać dawne procesy. W ramach projektu CHEMICAL FINGERPRINT (Ultra-trace element fingerprinting of geological and environmental archives), finansowanego ze środków UE, w Dublinie założono nowoczesną placówkę zajmującą się badaniem takich sygnatur chemicznych. Nowe laboratorium jest wyjątkowe, ponieważ umożliwia przygotowywanie i analizowanie próbek zawierających zaledwie śladowe ilości badanych związków chemicznych. Aby to umożliwić, naukowcy zoptymalizowali transfer i przygotowywanie próbek przy pomocy odczynników o zmniejszonej objętości oraz bardziej wydajnego sprzętu. W ramach projektu naukowcy przetestowali opracowaną przez siebie metodę na różnych rodzajach próbek w nowej placówce. Podczas analizy próbki irlandzkiego torfu, naukowcy byli w stanie wykryć osady popiołu z islandzkich wulkanów. Aby zidentyfikować popiół w próbce, uczeni musieli starannie przebadać osady tła w torfie w celu dokonania porównań. Udało im się użyć metali śladowych w próbce starożytnej skały, aby rozróżnić ślady materii nieożywionej od organizmów jednokomórkowych. Ponadto rozróżnili pozostałości mikroorganizmów od próbek kości. W ramach projektu przeszkolono studentów i początkujących naukowców w zakresie najnowszych zdobyczy geochemii. Uczeni ci, a także nowa placówka, będą nadal służyć społeczności naukowej, przyczyniając się do popularyzacji nowych technik.

Słowa kluczowe

Placówka badawcza, ślady chemiczne, sygnatury chemiczne, pierwiastek śladowy, torf

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania