Skip to main content

The effect of retinoic acid on the fate of γδ T cells

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wpływ witaminy A na odpowiedź odpornościową

Europejscy naukowcy badali wpływ witaminy A na określone modulatory odpowiedzi odpornościowej. Wyniki tego badania mają poważne konsekwencje dla leczenia chorób autoimmunologicznych.

Zdrowie

W warunkach fizjologicznych tolerancja na bakterie komensalne utrzymuje się dzięki indukcji limfocytów T regulatorowych, które hamują odpowiedź odpornościową. W modulowaniu odpowiedzi odpornościowej główną rolę odgrywa kwas retinowy, będący aktywnym metabolitem witaminy A. Naukowcy z finansowanego przez UE projektu RA AND GD T CELLS (The effect of retinoic acid on the fate of γδ T cells) starali się poszerzyć wiedzę o limfocytach Tγδ, które bronią powierzchni błon śluzowych organizmu przed zakażeniem, lecz odgrywają też ważną rolę w powstawaniu chorób autoimmunologicznych. Właściwa tym komórkom zdolność szybkiego przełączania się ze stanu prozapalnego do przeciwzapalnego i vice versa silnie wpływa na wynik odpowiedzi odpornościowej. Co istotne, limfocyty Tγδ mają zdolność do samodzielnego nabywania reaktywności, co wpływa na rozwój chorób autoimmunologicznych. Aby wyjaśnić wpływ witaminy A na limfocyty Tγδ, naukowcy wyizolowali te komórki z węzłów chłonnych, śledziony i skóry myszy. Zaobserwowali ogólny hamujący wpływ kwasu retinowego na limfocyty Tγδ oraz ich zdolność do różnicowania, proliferacji i odpowiedzi na bodźce ze strony patogenów. Leczenie myszy, będącej modelem stwardnienia rozsianego, poprzez podawanie kwasu retinowego znacząco złagodziło objawy choroby oraz zmniejszyło częstość i nasilenie aktywności autoreaktywnych limfocytów Tγδ, jak również limfocytów pomocniczych TCD4, które uczestniczą w stanach zapalnych układu nerwowego. Co ciekawe, w przypadku choroby wywołanej transferem komórek odpornościowych pojedynczego typu kwas retinowy wystarczał, aby zapobiec rozwojowi choroby u myszy będącej biorcą. Łącznie wyniki projektu wykazują, że kwas retinowy ma silne działanie przeciwzapalne w modelu stwardnienia rozsianego, polegające na supresji patogennej aktywności limfocytów Tγδ. Jako że limfocyty Tγδ uczestniczą w wielu chorobach autoimmunologicznych, proste interwencje dietetyczne, polegające na włączeniu bogatych w witaminę A pokarmów, mogłoby przywrócić równowagę immunologiczną u pacjentów.

Słowa kluczowe

Witamina A, autoimmunologiczny, limfocyty T regulatorowe, kwas retinowy, RA AND GD T CELLS, limfocyty Tγδ, stwardnienie rozsiane

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania