Skip to main content
European Commission logo print header

Key Technologies of Thermal Management – Optimisation of heat transfer performance and manufacturing process of ultra-thinned sintered heat pipes

Article Category

Article available in the following languages:

Gospodarka cieplna w technologii wysokowydajnych diod LED

Stale rosnące wymagania techniczne związane z przemysłem, oczekiwaniami konsumentów i procesem elektryfikacji samochodów doprowadziły do dramatycznego wzrostu wytwarzania ciepła z procesów z różnych branż, w tym elektronicznej, motoryzacyjnej i lotniczej. Cienkie przewody cieplne należą do najwydajniejszych metod odprowadzania ciepła, zapobiegając utracie wydajności lub trwałemu uszkodzeniu.

Energia icon Energia

Wszystkie urządzenia elektroniczne i układy mają stany nieustalone i ustalone, w których generowany jest nadmiar ciepła, które trzeba odprowadzić, aby poprawić ich niezawodność. Przewody cieplne są jednym z najskuteczniejszych sposobów na przenoszenie energii termicznej z jednego miejsca do drugiego. Do przenoszenia ciepła wykorzystują połączenie procesów parowania i skraplania cieczy roboczej. W ramach finansowanego ze środków UE projektu KTTM-OPPUP (Key technologies of thermal management – Optimisation of heat transfer performance and manufacturing process of ultra-thinned sintered heat pipes) naukowcy stworzyli ultracienkie przewody cieplne dla systemów diod elektroluminescencyjnych (LED) o dużej mocy. Mając grubość od 2 do 2,45 mm, mogą być one użyte do chłodzenia reflektorów LED-owych w samochodach poprzez skuteczne rozpraszanie ciepła odpadowego. Oprócz przewodów do zastosowania w przypadku dużego strumienia ciepła zespół zbudował także ultracienkie przewody cieplne o grubości 0,6–1 mm do użycia w smartfonach. Odpowiednia technologia gospodarki cieplnej może o 50% podnieść skuteczność i wydajność technologii LED-owej. Wyniki omawianego projektu opublikowano na łamach dwóch czasopism naukowych.

Słowa kluczowe

Gospodarka cieplna, diody LED, przewody cieplne, KTTM-OPPUP, ultracienkie przewody cieplne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania