Skip to main content

Increasing the efficiency of farming through on open standards based AgroIT platform

Article Category

Article available in the folowing languages:

Otwarte standardy zwiększają jakość i efektywność upraw

W ramach finansowanego ze środków UE projektu AGROIT wdrożono bazującą na otwartych standardach platformę otwartą, która znacząco ułatwi prowadzenie wysokiej jakości, wydajnej gospodarki rolnej.

Gospodarka cyfrowa
Żywność i zasoby naturalne

W ciągu ostatnich dwóch dekad w europejskim rolnictwie zaszły dwie ogromne zmiany. Z jednej strony wzrost liczby unijnych i krajowych regulacji, np. w sprawie rejestracji krów, nałożył na rolników nowe obowiązki administracyjne. Z drugiej zaś strony sektor ten został zrewolucjonizowany poprzez wprowadzenie całej masy nowoczesnych technologii z zakresu urządzeń i automatyzacji pracy. Aby pomóc europejskim rolnikom sprawniej wdrażać wymogi administracyjne i jednocześnie w pełni wykorzystywać możliwości zapewniane przez nowe technologie, uczestnicy projektu AGROIT opracowali innowacyjną platformę opartą na otwartych standardach. „Podstawowym założeniem projektu jest przekonanie, że wdrożenie technologii ICT jest kolejnym krokiem, który umożliwi rozwój rolnictwa w kierunku większej jakości i większej wydajności” – mówi Rok Rupnik, koordynator projektu. Aplikacje i dane Celem projektu było stworzenie korzystającej z otwartych standardów platformy AGROIT oferującej aplikacje i usługi rolnikom, społecznościom lokalnym, instytucjom krajowym i unijnym oraz konsultantom z branży rolniczej. Dzięki tym aplikacjom rolnicy będą mogli w łatwy i szybki sposób wprowadzać dane podczas wykonywania codziennych czynności – nawet brudnymi rękoma i w trudnych warunkach. „Bazując na istniejących prototypach, stworzyliśmy zorientowany na scenariusze interfejs użytkownika pozwalający rolnikom wykonywać swoje zadania zgodnie z uporządkowanym harmonogramem” – wyjaśnia Rupnik. „Dzięki zastosowaniu aplikacji rolnik może znacząco zwiększyć wydajność pracy, a tym samym oszczędzić zasoby, w tym czas”. Oprócz aplikacji zespół opracował również zintegrowane systemy monitorowania gromadzące dane z czujników i innych urządzeń za pośrednictwem technologii bezprzewodowych. „Z historycznego punktu widzenia rolnictwo to działalność mało przejrzysta z powodu trudności w uzyskaniu rzetelnych zestawów danych – nieracjonalnie jest oczekiwać, że po ciężkim dniu pracy na polu rolnik będzie wypełniać tabelki” – dodaje Rupnik. „Jednak dane gromadzone przez czujniki i urządzenia otwierają zupełnie nowe możliwości w zakresie analizy oraz podejmowania decyzji w oparciu o te dane”. Zespół AGROIT umieścił wszystkie te funkcje na jednej platformie. „Standardy i przykłady integracji zostały opublikowane w domenie publicznej lub udostępnione na licencji Creative Commons, co pozwala na współpracę między przedstawicielami przemysłu rolniczego a społecznościami oraz zapewnia im wsparcie” – wyjaśnia Rupnik. Rupnik wymienia też kilka zalet wynikających z korzystania z otwartej platformy. Przykładowo otwarta platforma umożliwia zintegrowanie kilku systemów celem zapewnienia łatwiejszego dostępu do bardziej wiarygodnych informacji, zaś dzięki usprawnieniu współpracy między programistami może przyczynić się do powstania lepszych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań. Zmiana teorii w praktykę Jak więc wygląda to w praktyce? Przyjrzyjmy się rutynowej czynności, jaką jest przygotowywanie pola do wysiewu. Wykorzystująca system GPS aplikacja mobilna AGROIT będzie wiedzieć, że rolnik pracuje na danym polu, i informować go, które obszary pola są już gotowe, a które wymagają jeszcze pracy. Albo załóżmy, że sadownik zauważył problem z jedną ze śliw. Za pośrednictwem aplikacji mobilnej może poprosić o konsultację, wykonać kilka zdjęć drzewa i porozmawiać z doradcą celem znalezienia rozwiązania. Doradca sprawdzi dane dotyczące sadownika (np. kształt sadu, obecność krzyżówek, stosowane wcześniej kuracje itd.) i zaleci specyficzne dla tego przypadku działania, które sadownik powinien zastosować w swoim sadzie. Aplikacja AGROIT może nawet pomóc weterynarzom w opiece nad zwierzętami hodowlanymi. „W wielu regionach wiejskich weterynarzy jest zbyt mało i są oni zbyt oddaleni od rolników” – mówi Rupnik. „Teraz, dzięki aplikacji AGROIT, rolnik może na odległość skonsultować się z weterynarzem i wymieniać dokumenty lub certyfikaty drogą elektroniczną”.

Słowa kluczowe

AGROIT, rolnictwo, otwarte bazy danych, otwarte standardy, rolnictwo precyzyjne, chmury obliczeniowe, uprawa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania