Skip to main content

Advanced Multi-Constellation EGNSS Augmentation and Monitoring Network and its Application in Precision Agriculture

Article Category

Article available in the folowing languages:

Technologie GNSS wspomagające rolnictwo precyzyjne w całej Europie

Badacze uczestniczący w finansowanym z funduszy UE projekcie AUDITOR opracowali system rozszerzeń naziemnych GNSS dostarczający wysoko wydajne i tanie usługi i aplikacje europejskim rolnikom.

Żywność i zasoby naturalne
Przemysł kosmiczny

Koszty upraw stale rosną, tak samo jak wymagania dotyczące ochrony środowiska – co oznacza, że wydajne i zrównoważone rozwiązania dla rolnictwa są potrzebne jak nigdy dotąd. Jednym z takich rozwiązań jest koncepcja rolnictwa precyzyjnego. Od automatycznego sterowania po prowadzenie maszyn, zmienne dawkowanie nawozów, monitorowanie plonów i gleby czy śledzenie stada – wszystkie systemy rolnictwa precyzyjnego są zależne od dokładności danych dostarczonych przez GNSS. Jednakże do uzyskania wysokiego poziomu precyzji wymaganego przez te systemy niezbędne jest rozszerzenie zakresu sygnałów GNSS. W Europie w tym celu wykorzystywany jest EGNOS – regionalny satelitarny system wspomagający dla Europy – zwiększający wydajność systemu GNSS. Problem jednak w tym, że rolnictwo to branża związana z obszarami wiejskimi, co oznacza, że część gospodarstw znajduje się w miejscach, w których zasięg GNSS jest bardzo słaby. Aby poprawić dostępność systemu EGNOS, zespół AUDITOR stworzył system rozszerzeń naziemnych GNSS zawierający wysoko wydajne i tanie usługi i aplikacje przeznaczone dla sektora rolniczego. „Celem projektu było opracowanie ulepszonego systemu rozszerzeń naziemnych GNSS bazującego na konfigurowalnych, tanich odbiornikach wykorzystujących nowoczesne, sprawdzone algorytmy” – mówi Esther Lopez, koordynator projektu. „W rezultacie otrzymaliśmy platformę AUDITOR, która zapewni rolnikom, zwłaszcza tym z małych i średnich gospodarstw zlokalizowanych w obszarach o słabym zasięgu EGNOS, dostęp do tanich usług w zakresie rolnictwa precyzyjnego”. Architektura systemu AUDITOR System AUDITOR opiera się na wielokonstelacyjnych, dwupasmowych modułach nadawczo-odbiorczych RF oraz wbudowanym cyfrowym procesorze sygnałów. Odbiornik, przejmujący sygnał GNSS, zawiera wszystkie elementy analogowe i cyfrowe niezbędne do przekonwertowania sygnału RF na próbki cyfrowe. Następnie procesor cyfrowy przetwarza uzyskane sygnały, dostosowując je do wymagań systemu AUDITOR – platformy zapewniającej użytkownikom końcowym dostęp do szerokiej gamy profesjonalnych usług za pośrednictwem aplikacji chmurowych lub mobilnych. Przyszłość rolnictwa System AUDITOR został zaprojektowany z myślą o aplikacjach rolnictwa precyzyjnego. Przykładowo dzięki usługom dostępnym w systemie AUDITOR rolnicy mogą dokładnie zmierzyć zmienność przestrzenną upraw i gleby. Te informacje, przedstawione w postaci map plonów, pozwalają precyzyjnie zaplanować operacje nawożenia, nawadniania i opryskiwania, zmniejszając tym samym koszt produkcji i wpływ gospodarstwa na środowisko. Niezwykła dokładność pozycjonowania umożliwia identyfikowanie chwastów, szkodników i chorób przy użyciu autonomicznych robotów. „Tworzenie map gleby i plonów, a także dostępna dzięki nim możliwość precyzyjnego nawożenia, są całkowicie zależne od jakości sygnału GNSS, która musi być jak najwyższa” – twierdzi Lopez. „Teraz, dzięki systemowi AUDITOR, rolnicy nawet z tych obszarów Europy Wschodniej i Południowej, na których znalezienie dobrego zasięgu sygnału GNSS było niemal niemożliwe, mogą odnosić korzyści z rolnictwa precyzyjnego”. Z powodu stale rosnących wymagań dotyczących zwiększania wysokości plonów i zysków oraz redukcji zużycia energii i kosztów produkcji rolnictwo precyzyjne stanowi przyszłość dla tej branży. Koncentrując się na potrzebie rozbudowania istniejących systemów rolnictwa precyzyjnego w samej tylko Europie, Lopez ma pewność, że system AUDITOR odniesie sukces na tym niezwykle konkurencyjnym, wartym 180 milionów euro rynku.

Słowa kluczowe

AUDITOR, rolnictwo, GNSS, rolnictwo precyzyjne, nawigacja satelitarna, EGNOS, uprawa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania