European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

Integration and international migration: pathways and integration policies

Article Category

Article available in the following languages:

Nowe pokolenie badaczy na rzecz lepszego zrozumienia procesów migracji i integracji

Pod egidą finansowanego przez Unię Europejską projektu INTEGRIM wybitni europejscy naukowcy prowadzą badania mające znaczenie dla polityki dotyczącej problemów migracji, integracji i zarządzania różnorodnością.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Według najnowszych danych Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) na świecie jest 214 milionów migrantów międzynarodowych i 740 milionów migrantów wewnętrznych. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wzrost liczebności i starzenie się populacji, pogarszanie się warunków środowiskowych, a także coraz większą globalizację – które to zjawiska według aktualnych prognoz nie znikną w ciągu najbliższej dekady – nie możemy liczyć na samoistne rozwiązanie problemu migracji. Dlatego właśnie konieczna jest analiza zagadnienia migracji międzynarodowej – która już teraz jest jednym z priorytetów unijnych dyskusji politycznych – z perspektywy integracji, będącej kluczowym czynnikiem przyszłej spójności społeczeństw europejskich. Właśnie z myślą o tej analizie finansowany ze środków unijnych projekt INTEGRIM zgromadził szereg wybitnych naukowców, którzy dążą do zwiększenia europejskiego potencjału badawczego, apelują o prowadzenie istotnych z punktu widzenia polityki badań nad integracją i zarządzaniem różnorodnością oraz o większe wykorzystanie tych badań przez rządy i organizacje pozarządowe. Dzięki zgromadzeniu kluczowych uczestników posiadających udokumentowane doświadczenie i wiedzę na temat polityk i procesów integracyjnych projekt INTEGRIM dostarczył wysokiej jakości doświadczenia badawcze dotyczące tego tematu i przyczynił się do utworzenia międzynarodowej, międzysektorowej i multidyscyplinarnej grupy młodych uczonych. „Projekt w znacznym stopniu przyczynił się do rozwoju kariery uczestniczących w nim uczonych, tworząc solidną akademicką sieć będącą źródłem najwyższej jakości wiedzy o migracji i integracji.” – mówi koordynator projektu, Eduardo Ruíz. Znaczący wkład W trakcie realizacji projektu, INTEGRIM wspierał szereg działań badawczych, które także w tej chwili mają ogromny wpływ na nasze rozumienie migracji. Na przykład w ramach projektu przyznano siedem tytułów doktorskich – z których kilka otrzymało nagrody i zostało opublikowanych w renomowanych periodykach. Do końca 2018 przyznanych zostanie kolejnych 13 tytułów. „Zakres tematyczny tych prac doktorskich sięga od obszernych antropologicznych opisów warunków pracy migrantów do analizy prawnej polityki migracyjnej, od socjologicznych prac nad kulturowymi i tożsamościowymi aspektami mobilności do badań rozpatrujących wielopoziomowe zarządzanie i wpływ migracji na miasta.” – mówi Ruíz. „Wszystkie rozprawy łączy wspólny wątek: zaangażowanie w rozwój solidnych, istotnych z punktu widzenia polityki badań nad procesami migracji i integracji.” Wzmacnianie synergii i współpracy Oprócz przygotowywania prac doktorskich naukowcy zaangażowani w INTEGRIM otrzymywali stypendia umożliwiające kontynuację pracy w różnych instytucjach akademickich. W ramach projektu opublikowano również ponad 30 artykułów naukowych dotyczących migracji i integracji, a także dwie książki. Badacze uczyli się nowych języków, poznawali nowe metodyczne narzędzia i zdobywali umiejętności, które zwiększą ich perspektywy zawodowe w obszarach akademickich oraz pozaakademickich. Ponadto projekt zachęcał naukowców do aktywnego udziału w przygotowywaniu innych projektów, przeprowadzaniu wzajemnych ocen, uczestnictwa w komitetach naukowych i kongresach oraz zdobywania cennych doświadczeń poprzez podejmowanie różnych działań badawczych. „Największą zaletą projektu było stworzenie spójnej sieci młodych, znakomitych badaczy, którzy z zapałem działają na rzecz równości i kwestii związanych z migracją społeczną.” - mówi Ruíz. „Po zakończeniu projektu naukowcy z całego świata i ze wszystkich dziedzin będą nadal współpracować, by prowadzić europejskie badania w przyszłości.” Według Ruíza, INTEGRIM przyczynił się zarówno do osiągnięcia synergii, jak i zacieśnienia współpracy ponad granicami krajowymi, językowymi i dyscyplinarnymi. Pomogły w tym szkolenia, które ułatwiły mobilność badawczą i zachęcały do wymiany kulturowej. „Dzięki INTEGRIM naukowcy stali się katalizatorami współpracy i partnerstwa, które będą kontynuowane po ukończeniu projektu.” – mówi.

Słowa kluczowe

INTERGRIM, migracja, Unia Europejska UE, integracja

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania