European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

INDUSTRIALISATION OF A DISRUPTIVE ACTIVE FIRE-FIGHTING SYSTEM

Article Category

Article available in the following languages:

Gaszenie pożarów z użyciem najnowocześniejszej technologii strumienia wodnego

Uczestnicy unijnego projektu JET ANTI-FIRE zdecydowali się aktywnie wspomóc walkę z pożarami, opracowując w tym celu rozwiązania pozwalające skuteczniej i szybciej gasić ogień przy mniejszym zużyciu wody i mniejszym zagrożeniu dla życia.

Bezpieczeństwo icon Bezpieczeństwo

Rosnąca liczba ludności na Ziemi sprawia, że budujemy coraz większe miasta i budynki, przez co zagrożenie pożarami również jest większe. Współczesne budynki spełniają wszystkie najnowsze wymagania i są wyposażone w najnowocześniejsze systemy przeciwpożarowe, jednak w wielu tych wybudowanych w latach 70. i 80. XX wieku – a zwłaszcza drapaczach chmur – brak jest niezbędnego sprzętu gaśniczego. Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu JET ANTI-FIRE zdecydowali się to zmienić. System JET ANTI-FIRE został stworzony z myślą o gaszeniu pożarów w czasie o połowę krótszym niż przy użyciu tradycyjnego sprzętu – za ułamek ceny i przy zużyciu o połowę mniej energii i wody. „W przypadku wybuchu pożaru najbardziej kluczowy jest czas” – wyjaśnia Fabio Bosetti, ekspert techniczny pracujący przy projekcie. „Możliwość szybszego ugaszenia ognia nie tylko pozwala uratować życie ludzi przebywających w budynku, ale również ochronić mienie, a tym samym zachować ciągłość działania”. Wg Bosettiego, rozwiązanie JET ANTI-FIRE jest odpowiedzią na bardzo szczególne potrzeby. Wszystko zaczęło się na wystawie EXPO 2015 w Mediolanie. Wiele z wysokościowców wybudowanych na potrzeby EXPO musiało spełniać krajowe wymogi w zakresie bezpieczeństwa. „Odkryliśmy, że żaden dostępny wtedy sprzęt nie spełniał tych niezwykle rygorystycznych norm” – dodaje Bosetti. „W tym kontekście system JET ANTI-FIRE nie jest ulepszoną wersją istniejącego produktu, ale całkowicie nową koncepcją, która jak dotąd nie ma sobie równych”. Stały strumień wody Aby strażacy mogli szybko ugasić pożar, muszą mieć stały dostęp do wystarczającej ilości wody dostarczanej pod właściwym ciśnieniem. W systemie JET ANTI-FIRE zastosowano więc dwa specjalne rozwiązania: zawór hydrantowy i układ wyrzutowego strumienia wody. Zawór hydrantowy zapewnia stałe, zrównoważone ciśnienie wody, podczas gdy układ wyrzutowy rozbija strumień wody i rozpyla ją w postaci niewielkich cząstek. W ten sposób powstaje mgiełka obniżająca temperaturę wokół strażaków, dzięki czemu mogą szybciej dotrzeć do źródła pożaru i ugasić ogień. Ogromne korzyści Wydajność gaszenia przy użyciu nowego systemu jest większa o 50%, co przekłada się na dwukrotny wzrost poziomu bezpieczeństwa osób postronnych i konstrukcji. Co więcej, system zużywa o połowę mniej wody niż tradycyjny sprzęt gaśniczy. „Teraz w zabytkowych centrach miast na zbiorniki wody możemy przeznaczyć o wiele mniej miejsca, możemy też montować instalacje przeciwpożarowe w miejscach, w których dotąd było to niemożliwe z powodu niedoboru wody” – uzupełnia Bosetti. Największe znaczenie dla bezpieczeństwa ma fakt, iż w systemie JET ANTI-FIRE używana jest woda z niskim ciśnieniem, które strażacy mogą sami regulować. Dzięki temu system można podłączyć do miejskiej instalacji wodociągowej bez konieczności stosowania dodatkowych pomp elektrycznych, co jeszcze bardziej zwiększa oszczędności. Kolejnym krokiem zespołu będzie dokonanie niezbędnych poprawek, tak aby system spełniał przepisy przeciwpożarowe obowiązujące w innych krajach.

Słowa kluczowe

JET ANTI-FIRE, bezpieczeństwo pożarowe, gaśnica

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania