Skip to main content

Design of Mechanical Transmissions: Efficiency, Noise and Durability Optimization

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zmiany w wydajności przenoszenia napędu nabierają tempa dzięki nowej wiedzy i innowacjom

Duże sektory przemysłu dążą do ekologiczności i szybkiego spełnienia nowych norm UE, a brak wiedzy na temat wydajności przemysłu spowalnia postęp. Naukowcy stworzyli konsorcjum partnerów przemysłowych i akademickich w celu uzupełnienia braków w wiedzy w zakresie projektowania wydajnych i niezawodnych systemów przenoszenia napędu.

Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe
Energia

UE wyznaczyła bardziej rygorystyczne cele w zakresie efektywności energetycznej i emisji w celu osiągnięcia zgodności z porozumieniami światowymi. Innowacje stanowią poważne wyzwanie dla przemysłu europejskiego, ponieważ przedsiębiorstwa są zmuszone do ulepszania swoich projektów w ramach często rozbieżnych wymogów i ograniczeń. Sektory te muszą pogodzić poprawę wydajności, której wymagają klienci, z większą wydajnością, której wymagają organy regulacyjne. Jednakże wspieranie i promowanie innowacji ma kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstw, które chcą przetrwać na coraz bardziej zglobalizowanym i konkurencyjnym rynku. Wytwarzanie i wykorzystanie energii musi stać się bardziej ekologiczne, a to ma ogromny wpływ na przemysł wytwarzający i wykorzystujący energię elektryczną. Przenoszenie napędu jest ważne w tych gałęziach przemysłu, ponieważ odpowiadają za znaczne straty energii. Obecne badania sugerują jedynie nieznaczne zmniejszenie strat energii spowodowane innowacjami w zakresie przenoszenia napędu, brakuje również wiedzy na temat tego, jak dochodzi do strat energii. Budowa lepszych systemów przenoszenia napędu Celem współfinansowanego przez UE projektu DEMETRA (Design of mechanical transmissions: Efficiency, noise and durability optimization) jest umożliwienie ekspertom w dziedzinie transmisji mechanicznych dzielenia się swoją wiedzą. W ramach inicjatywy zbadano najnowocześniejsze techniki modelowania w celu opracowania możliwie najlepszego i najwydajniejszego przenoszenia napędu. Stosunkowo niewielkie konsorcjum DEMETRA składało się z grupy ekspertów w tym z jednego partnera przemysłowego (Siemens Industry Software) i dwóch uniwersytetów (University of Calabria i KU Leuven), co zapewniło solidny transfer wiedzy między środowiskiem akademickim a przemysłem. Profesor Domenico Mundo, który kierował zespołem, powiedział, że był mile zaskoczony ścisłą pracą zespołową i jest zachwycony pozytywnymi rezultatami projektu. „Wykorzystaliśmy złożone przemysłowe studia przypadków, aby uzyskać potwierdzenie koncepcji opracowanej metodologii, co zwiększyło znaczenie wyników projektu”, mówi prof. Mundo. Twórcy oprogramowania w zespole uważnie śledzili działalność badawczą projektu, aby pomóc w określeniu jasnej ścieżki badań i zapobiec nieoczekiwanym problemom. Rezultaty rozwoju umiejętności Konsorcjum przeprowadziło program szkoleniowy, który obejmował najnowocześniejsze szkolenia techniczne z zakresu głównych tematów badawczych projektu. W ramach projektu współpracownicy naukowi DEMETRA zostali również zaproszeni do udziału w kilku wydarzeniach zewnętrznych przez europejską i światową społeczność naukowców i badaczy. Wyniki projektu zwróciły uwagę społeczności akademickiej i przedstawicieli przemysłu, a kilka referatów naukowych zostało już opublikowanych i przytoczonych w innych pracach. Uczestnicy projektu DEMETRA nawiązali również nowe kontakty w środowisku badawczo-rozwojowym w celu zapewnienia współpracy między współpracownikami z partnerami akademickimi i przemysłowymi. Zespół DEMETRA zatwierdził swoje metody symulacyjne, wykorzystując zarówno przypadki akademickie, jak i przemysłowe, z różnymi rodzajami modeli i poziomami złożoności modelu, od pary przekładni do pełnego przenoszenia napędu. Partnerzy z powodzeniem zakończyli ponad 40 działań w zakresie rozpowszechniania informacji, takich jak wkład naukowy w konferencje międzynarodowe. Konsorcjum pomogło zorganizować Marie Curie Graduate School on Innovative Technologies for Reliable and Efficient Energy Conversion oraz warsztaty dotyczące walidacji i pozyskiwania funduszy w zakresie praw własności intelektualnej. Dotychczasowy wpływ Prof. Mundo zapewnia, że partnerzy DEMETRA są już zaangażowani w kontynuację współpracy w zakresie badań i rozwoju w celu rozszerzenia wyników projektu na inne działania związane z przenoszeniem napędu. Partnerzy ci będą wykorzystywać zaawansowane materiały i procesy produkcyjne do pracy nad nowymi technologiami przekładniowymi. Program działań projektu DEMETRA w zakresie kształcenia naukowego i uniwersyteckiego zapewnił swoim naukowcom doskonałe warunki po zakończeniu projektu. Wyniki konsorcjum pomogły w stworzeniu wielomodułowej platformy symulacyjnej, która zwiększy wydajność producentów przekładni i powiązanych z nimi sektorów przemysłu w nadchodzących latach. Powstała w ten sposób technologia jest całkowicie zgodna z działaniami UE mającymi na celu zwiększenie wydajności produktów i procesów przemysłowych przy jednoczesnej poprawie jakości.

Słowa kluczowe

DEMETRA, przenoszenie napędu, przemysł, efektywność energetyczna, producenci przekładni

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania