European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-02-27

Article available in the following languages:

Komisja jest optymistycznie nastawiona do ERC, mówi urzędnik

Według Anastasii Andrikopoulou z Dyrekcji B Komisji Europejskiej (Restrukrutyzacja Europejskiej Przestrzeni Badawczej) Komisja jest pewna utworzenia Europejskiej Rady Badań Naukowych (ERC), choć listopadowa Rada ds. Konkurencyjności nie przeznaczyła na ten cel żadnych środków....

Według Anastasii Andrikopoulou z Dyrekcji B Komisji Europejskiej (Restrukrutyzacja Europejskiej Przestrzeni Badawczej) Komisja jest pewna utworzenia Europejskiej Rady Badań Naukowych (ERC), choć listopadowa Rada ds. Konkurencyjności nie przeznaczyła na ten cel żadnych środków. Przemawiając na sesji poświęconej przyszłości badań podstawowych pani Andrikopoulou wyjaśniła, że decydenci na wszystkich poziomach mają świadomość, że badania podstawowe mają ważny wpływ na wyniki gospodarcze oraz, że na poziomie europejskim potrzebny jest nowy mechanizm finansujący w celu wzmocnienia doskonałości. 'Głos naukowców staje się coraz głośniejszy i Komisja ma nadzieję, że uda się jej przekonać Radę oraz państwa członkowskie do przeznaczenia niezbędnych środków na ten cel' powiedziała pani Andrikopoulou. Przyznała, że głównym problemem jest fakt, że debata nad perspektywami finansowymi będzie trwać dłużej niż debata nad siódmym programem ramowym (7. PR). Oznacza to, że państwa członkowskie niechętnie angażują się w sprawę badań, skoro nie wiedzą, co się dzieje w pozostałych sektorach. Pani Andrikopoulou dodała, że drugim problemem jest to, że niektóre państwa członkowskie czują, że do odniesienia sukcesu potrzebne są badania oparte na współpracy. Dlatego więc niechętnie podchodzą do przyjęcia finansowania indywidualnych zespołów. Na zakończenie pani Andrikopoulou wskazała na techniczny problem związany z nadmierną ilością zgłoszeń, który ujawnił się już teraz. 'Jeżeli rozpoczniemy finansowanie jednostek, to będziemy otrzymywać tony zgłoszeń, co jeszcze bardziej zwiększy problem' wyjaśniła. 'Jeżeli Komisja przekona Radę, że badania powinny stać się głównym celem UE, będziemy mogli podwoić budżet badań, co z kolei doprowadzi do większej równowagi pomiędzy obecnymi i nowymi działaniami, badaniami podstawowymi i stosowanymi oraz zasobami ludzkimi i infrastrukturą' powiedziała Andrikopoulou. 'Jesteśmy też bardzo świadomi tego, że musimy poprawić administrację' stwierdziła. W sprawie struktury przyszłej ERC pani Andrikopoulou wyjaśniła, że możliwe są trzy opcje: agencja wykonawcza, konwencjonalna agencja UE lub inna struktura. 'Komisja preferuje pierwszą opcję, ponieważ ma ona tę zaletę, że jest już wymyślona i sprawdzona' powiedziała pani Andrikopoulou. 'W drugiej opcji problemem jest aspekt międzynarodowy. Komisja obawia się, że aspekt wspólnotowy osłabnie, gdy kraje będą walczyć o swój udział w funduszach' dodała. Ponieważ nadal trwają dyskusje nad strukturą, nie zaproponowano jeszcze żadnych dat, chociaż jak ostrzega pani Andrikopoulou 'fakt, że jest to proces legislacyjny oznacza, że tworzenie Rady może jeszcze długo potrwać.' Z tego powodu Komisja zdecydowała, że stworzy rdzeń rady naukowej nie czekając na decyzję o jej strukturze, wyjaśniła pani Andrikopoulou. 'Komisarz Potocnik obiecał do kwietnia przedstawić propozycję Komisji odnośnie 7. PR. Mamy nadzieję, że rada naukowa do tego czasu zostanie już stworzona' powiedziała. Rada naukowa, której członkowie zostaną wybrani przez samych naukowców będzie nieoceniona w doradzaniu Komisji w sprawie ERC, powiedziała pani Andrikopoulou.