European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Khresmoi Multilingual Medical Text Analysis, Search and Machine Translation Connected in a Thriving Data-Value Chain

Article Category

Article available in the following languages:

Nowe narzędzia wyszukiwania otwierają dostęp do informacji medycznych

W ramach finansowanego przez UE projektu KConnect opracowano innowacyjne internetowe narzędzia do wyszukiwania i analizy danych medycznych, umożliwiające badaczom uzyskanie pełniejszego wglądu w skuteczność konkretnych zabiegów medycznych i ostatecznie prowadzące do bardziej optymalnego leczenia.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

„Kluczowym sukcesem projektu KConnect było udostępnienie skutecznych narzędzi do wyszukiwania danych medycznych online badaczom z dziedziny medycyny oraz opinii publicznej”, mówi koordynator projektu KConnect (Khresmoi Multilingual Medical Text Analysis, Search and Machine Translation Connected in a Thriving Data-Value Chain) Allan Hanbury z Politechniki Wiedeńskiej w Austrii. „Rezultaty projektu będą teraz dalej rozwijane i powinny umożliwić lepszy wgląd w skuteczność zabiegów medycznych, a także zapewnić obywatelom bardziej wiarygodny dostęp do informacji medycznych online”. Partnerzy projektu pracują obecnie z klientami komercyjnymi nad stworzeniem konkretnych rozwiązań w zakresie wyszukiwania. Zautomatyzowana analiza tekstu Ilość danych pisemnych, które istnieją w dziedzinie medycyny, jest niewyobrażalna. Obejmują one informacje specyficzne dla pacjenta, takie jak dokumentacja medyczna, jak również informacje niespecyficzne dla pacjenta, w tym recenzowane artykuły w czasopismach opisujące wyniki badań klinicznych nad interwencjami. Aby ocenić skuteczność szczególnych zabiegów i procedur, należy wziąć pod uwagę cały ten tekst. „Istnieje wyraźne zapotrzebowanie na narzędzia komputerowe zdolne do analizowania wszystkich tych informacji, które mogą pozwolić na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków na temat skuteczności poszczególnych zabiegów medycznych”, mówi Hanbury. „Komputerowa analiza tekstu pozostaje jednak wyzwaniem, a w przypadku medycyny jest ono jeszcze większe. Dzieje się tak dlatego, że w pracach naukowych i dokumentacji medycznej można znaleźć różne style pisania, a w dokumentacji medycznej stosuje się na szeroką skalę skróty i oczywiście różne języki”. Dostępne i wiarygodne informacje Projekt KConnect skupił się na dwóch głównych wyzwaniach: poprawie usług analizy tekstów medycznych, wyszukiwania i tłumaczenia maszynowego oraz wykazaniu skuteczności wykorzystania tych narzędzi w analizie dokumentacji medycznej i wyszukiwania w Internecie publikacji i stron internetowych poświęconych medycynie. Projekt powstał w dużej mierze w oparciu o wyniki finansowanego przez UE projektu Khresmoi, w ramach którego opracowano narzędzia do poszukiwania i analizy medycznych tekstów i obrazów. Inicjatywa Khresmoi koncentrowała się głównie na wizualnym wyszukiwaniu zdjęć radiologicznych, jak również na analizie tekstu w publikacjach medycznych. Na tej podstawie opracowano i przetestowano nowe narzędzia wyszukiwania, które są obecnie stosowane w rzeczywistych sytuacjach. Algorytmy analizy dokumentacji medycznej i wyszukiwania zostały włączone do systemu interaktywnego wyszukiwania dokumentacji klinicznej (CRIS) w Centrum Badań Biomedycznych NHS Maudsley w Zjednoczonym Królestwie. CRIS zapewnia upoważnionym badaczom bezpieczny dostęp do anonimowych informacji uzyskanych z elektronicznego systemu dokumentacji klinicznej South London and Maudsley NHS Foundation Trust. Umożliwia to spojrzenie na sytuacje z życia codziennego na dużą skalę, przez co łatwiej jest dostrzec wzorce i trendy oraz zobaczyć, które metody leczenia działają w przypadku jednych, ale nie w przypadku innych pacjentów. Narzędzia KConnect są również wykorzystywane przez fundację Health on the Net Foundation, która promuje rozpowszechnianie użytecznych i rzetelnych informacji na temat zdrowia w Internecie. Nowy system wyszukiwania zastosowany przez fundację daje użytkownikom możliwość oszacowania czytelności i niezawodności internetowych serwisów medycznych. Udostępniona została wtyczka KConnect do przeglądarki Chrome, która dostarcza użytkownikom szacunkowych danych na temat wiarygodności medycznych stron internetowych, które pochodzą z popularnych wyszukiwarek. Hanbury zauważa, że szkolenie w zakresie algorytmów tłumaczenia maszynowego tekstów medycznych okazało się wyzwaniem w przypadku niektórych języków, dla których dostępnych było niewiele odpowiednich zasobów, takich jak język węgierski. Niemniej jednak usługi KConnect pozwalają obecnie na zadawanie w kilku językach zapytań w wyszukiwarce bazy danych medycznych Trip, narzędziu, które umożliwia badaczom znajdowanie wysokiej jakości danych dotyczących badań klinicznych. Mające niedługo ujrzeć światło dzienne narzędzie Trip z technologią KConnect pozwoli na szybką analizę wielu publikacji medycznych związanych z daną chorobą, oferując badaczom natychmiastowy przegląd skuteczności różnych leków i interwencji.

Słowa kluczowe

KConnect, dane medyczne online, wyszukiwanie, sieć, strony internetowe, bazy danych, wielojęzyczne, algorytmy, wyszukiwarki, przeglądarki, leki

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania