Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Przełomowa technologia zwiększa konkurencyjność MŚP w całym sektorze B2B

Coraz większa biurokracja wynikająca z norm, standardów i nowych przepisów wpływa negatywnie na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w całym europejskim sektorze firm świadczących usługi dla biznesu. Z pomocą przychodzi finansowany ze środków Unii Europejskiej projekt, w ramach którego powstaje rozwiązanie oparte na współpracy.

Gospodarka cyfrowa

Obecnie każda firma odpowiadająca na zapytanie ofertowe jest zmuszona do zgromadzenia i dostarczenia znaczącej liczby certyfikatów, oświadczeń i dokumentów, a zdobycie zamówienia nie oznacza końca biurokracji – po podpisaniu umowy z klientem kontrahenci muszą udostępniać aktualne wersje certyfikatów w celu ich weryfikacji. Tego rodzaju procesy pochłaniają wiele czasu i środków, a jednocześnie wpływają negatywnie na konkurencyjność.

Nowa interoperacyjna platforma w Europie

Francuska firma ALG zyskała popularność dzięki dostarczeniu na rynek francuski swojego rozwiązania problemu zarządzania zgodnością podwykonawców z przepisami w sektorze budowlanym – Attestation Légale. W efekcie firma zainicjowała projekt OnceForAll, którego celem jest przyczynienie się do powstania prostej, bezpiecznej i cyfrowej Europy z korzyścią dla przedsiębiorców oraz konkurencyjności europejskich MŚP. „Aby osiągnąć ten cel, skupiliśmy się na realizacji trzech głównych założeń”, wyjaśnia koordynator projektu Clément Blondelle. Pierwszym z nich było opracowanie platformy zarządzania dokumentami na potrzeby rynku europejskiego, spełniającej wymogi prawne kilku krajów Starego Kontynentu. Drugim było stworzenie otwartego standardu interoperacyjności we współpracy z europejskimi konkurentami, aby dzięki temu zaoferować klientom możliwość przekazywania dokumentów administracyjnych na terenie całej Europy, natomiast trzecim było wprowadzenie tego wyjątkowego rozwiązania na rynki w dwóch krajach docelowych – w Niemczech i Hiszpanii, a następnie w pozostałych krajach UE.

Wyjątkowe skutki projektu

„Obecnie projekt zbliża się ku końcowi, czas zatem na podsumowanie. Mogę stwierdzić, że udało nam się osiągnąć nasze główne cele i założenia, jestem także przekonany, że ALG znajduje się obecnie w świetnej sytuacji, dzięki której będziemy w stanie zarówno rozwijać naszą działalność, jak i realizować wizję zwiększania innowacyjności i podnoszenia konkurencyjności europejskich MŚP”, potwierdza Blondelle, dodając: „Zbudowaliśmy od podstaw nową platformę, nawiązaliśmy bezprecedensową współpracę z liderem branży wstępnej kwalifikacji w Niemczech, wzięliśmy także udział w pracach nad utworzeniem krajowego komitetu ds. interoperacyjności, w których poza nami udział wzięło kilka platform z Hiszpanii”. „Opracowana przez nas platforma jest oparta na architekturze mikrousług, która pozwala nam na nieprzerwane dostarczanie oraz wdrażanie dużych i złożonych aplikacji. Co więcej, taki sposób budowy platformy gwarantuje możliwość wdrażania nowych technologii w przyszłości, gdy staną się potrzebne”, dodaje Blondelle. Jedną z korzyści płynących z mikrousług jest zwiększenie niezależności cykli życia aplikacji – projektowania, rozwoju oraz wdrażania w środowisku produkcyjnym.

Przyszłość projektu OnceForAll

„Projekt OnceForAll stał się działaniem, które pozwoliło naszej małej firmie postawić się w roli europejskiego czempiona”, mówi Blondelle. Dodaje także: „Chcemy wykorzystać sukces naszego projektu, aby dzięki niemu przyspieszyć rozwój naszej marki »OnceForAll«. Zbudowana przez nas platforma została oparta na funkcjonalnej architekturze, dzięki której będziemy w stanie zaoferować naszym użytkownikom wydajny produkt, który spełni ich wszystkie oczekiwania. Mamy już listę nowych funkcji, które chcemy opracować i wdrożyć w ciągu najbliższych kilku miesięcy”. Jednym z celów projektu jest także rozwijanie bezprecedensowej współpracy z Zertifizierung Bau GmbH (Zert Bau) – czołową jednostką certyfikującą i zajmującą się wstępną kwalifikacją w sektorze budownictwa, działającą na terenie całych Niemiec. „Jesienią 2018 roku podjęliśmy wspólną decyzję o utworzeniu w Niemczech spółki joint venture, która będzie odpowiedzialna za wprowadzanie naszego rozwiązania w tym kraju. Spółka nosi nazwę OFA GmbH”, potwierdza Blondelle. Pod koniec grudnia 2019 roku, rada doradcza firmy ALG zatwierdziła zmianę nazwy spółki na OFA. Ruch ten ma na celu podkreślenie znaczenia europejskiego DNA tego lyońskiego MŚP.

Słowa kluczowe

OnceForAll, MŚP, B2B, bezpieczna i cyfrowa Europa, platforma zarządzania dokumentami

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania