European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-02-27

Article available in the following languages:

Według EUFORES program konkurencyjności i innowacji nie jest odpowiedni dla inteligentnej energii

Europejskie Forum Źródeł Energii Odnawialnej (The European Forum for Renewable Energy Sources - EUFORES) wyraziło zaniepokojenie planami Komisji, aby włączyć program Inteligentnej Energii dla Europy do swojego nowego programu ramowego konkurencyjności i innowacji. Komisja Eu...

Europejskie Forum Źródeł Energii Odnawialnej (The European Forum for Renewable Energy Sources - EUFORES) wyraziło zaniepokojenie planami Komisji, aby włączyć program Inteligentnej Energii dla Europy do swojego nowego programu ramowego konkurencyjności i innowacji. Komisja Europejska: 'Jeżeli zostanie on przyjęty do programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), to stanie się on narzędziem wspierania konkurencyjności i innowacji na pojedynczym rynku. Połączyłoby to wiele istniejących programów Wspólnoty w tych dziedzinach, które uznano za najbardziej istotne dla przyspieszenia wzrostu europejskiej wydajności'. Konsultacje w sprawie propozycji są właśnie w toku. Jednak według EUFORES, 'Integracja programu IEE [Inteligentnej Energii dla Europy] z innym programem oznaczałoby utratę istotnych postępów w sektorze energii odnawialnej i wydajności.' Program IEE wspiera faktyczny rozwój w kontekście energii, przyczyniając się do ogólnych celów UE: bezpieczeństwa dostaw energii, konkurencyjności i ochrony środowiska.