European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-02-27

Article available in the following languages:

Dimas: badania naukowe muszą odgrywać główną rolę w wywiązywaniu się z unijnych zobowiązań dot. zróżnicowania biologicznego

Według Komisarza UE ds. Ochrony Środowiska - Stavrosa Dimasa, badania naukowe odgrywają kluczową rolę jako pomoc dla UE w osiąganiu celów ochrony zróżnicowania biologicznego. Przemawiając podczas konferencji UNESCO na temat 'zróżnicowania biologicznego, nauki i rządu' 24 sty...

Według Komisarza UE ds. Ochrony Środowiska - Stavrosa Dimasa, badania naukowe odgrywają kluczową rolę jako pomoc dla UE w osiąganiu celów ochrony zróżnicowania biologicznego. Przemawiając podczas konferencji UNESCO na temat 'zróżnicowania biologicznego, nauki i rządu' 24 stycznia w Paryżu, pan Dimas wyraził żal, że powszechny niepokój dotyczący straty światowego zróżnicowania biologicznego musi wywołać ukierunkowane starania polityczne, aby odwrócić ten trend. 'Zróżnicowanie biologiczne - oraz dobra i usługi, jakie dostarcza - jest niezbędne dla stałego wzrostu gospodarczego. [...] Żeby nie było żadnych wątpliwości: ochrona zróżnicowania biologicznego oznacza, że rządy będą musiały podjąć trudne decyzje w sytuacji, gdy korzyści wynikną dopiero po długim czasie' powierdział Dimas. 'Wykreowanie wizji politycznej oraz odwaga do poprowadzenia takich starań należą do zadań polityków, a nie tylko ministrów środowiska. Ale - jak pokazuje przykład zmian klimatycznych - dobra polityka jest dużo łatwiejsza, gdy jest poparta dobrą nauką' kontynuował. 'Nie jestem ekspertem naukowym w sprawach zróżnicowania biologicznego, ale zdaję sobie sprawę z tego, że nadal istnieją znaczne i krytyczne luki w naszym rozumieniu świata żyjącego. Rozmawiałem o tym z moim kolegą, Janezem Potocnikiem, Komisarzem ds. Nauki i Badań, i obaj bardzo popieramy główną rolę badań w wywiązywaniu się z naszych zobowiązań dotyczących zróżnicowania biologicznego na rok 2010 i po nim.' Komisarz Dimas zaapelował o zmobilizowanie stosownych zasobów oraz o lepszą integrację i strukturyzację inicjatyw badawczych na poziomie krajowym, unijnym i globalnym. Komisarz dołączył również swój głos do apelów europejskich ministrów środowiska o udostępnienie większych funduszy na rzecz badań nad zróżnicowaniem biologicznym w Siódmym Programie Ramowym (7. PR). 'Pragnąłbym, aby najważniejszymi wynikami, jakie może przynieść ta konferencja było po pierwsze, żeby rządy uznały potrzebę budowania zdolności naukowych, aby móc sprostać wyzwaniu jakie stawia zróżnicowanie biologiczne, oraz żeby zaangażowały zasoby, aby to wesprzeć. 'Po drugie, silne wzajemne zaangażowanie społeczności naukowej by przemówić - w miarę możliwości jednogłośnie. Tak jak ci, którzy argumentują w sprawie zmian klimatycznych potrzebujemy pewności, że przekazy są jasne i komunikowane w bardziej skuteczny sposób' podkreślił Komisarz. Gdy tylko lepiej poinformujemy obywateli o tym, co dokładnie oznacza utrata zróżnicowania biologicznego pod względem ekonomicznym, środowiskowym, etycznym i emocjonalnym, będą domagać się oni podjęcia działań, dodał Komisarz. Dimas zakończył: 'Zadaniem nauki jest dostarczenie tych informacji. A do rządów należy odpowiedzialność za stanowcze działania zmierzające do ochrony naszego wspólnego dziedzictwa naturalnego'.