Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

CORDIS uruchamia serwis informacyjny wspierajacy dzialania systemu Marie Curie w zakresie ludzkich i mobilnosci

Aby rozwijać i wzmocnić zasoby ludzkie w Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA), i tym samym zwiększyć atrakcyjność Europy dla naukowców i ogólnych działań badawczych, UE wspiera działania w zakresie zasobów ludzkich i mobilności, tzw. działania Marie Curie. CORDIS - Wspólno...

Aby rozwijać i wzmocnić zasoby ludzkie w Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA), i tym samym zwiększyć atrakcyjność Europy dla naukowców i ogólnych działań badawczych, UE wspiera działania w zakresie zasobów ludzkich i mobilności, tzw. działania Marie Curie. CORDIS - Wspólnotowy Serwis Informacyjny dotyczący Badań i Rozwoju - uruchomił nowy serwis informacyjny, który gromadzi informacje o uczestnictwie w tych działaniach. Urodzona w Polsce Maria Curie prowadziła swoje uhonorowane nagrodą Nobla prace w dziedzinie fizyki i chemii w Paryżu, we Francji. Inicjatywy UE nazwane na jej cześć jej imieniem, umożliwiają naukowcom z Państw Członkowskich, jak również z krajów kandydujących, stowarzyszonych i trzecich, zwiększenie perspektyw kariery, rozwój umiejętności badawczych oraz nabycie doświadczenia w innym kraju. Działanie Szóstego Programu Ramowego (6. PR) dot. zasobów ludzkich i mobilności dysponuje budżetem w wysokości 1 580 milionów euro. Jego celem jest finansowe wspieranie rozwoju światowej klasy zasobów ludzkich w europejskim systemie badań. Nowy serwis CORDIS zawiera ogólny zarys możliwości szkolenia, mobilności i rozwoju kariery w ramach 6. PR, jak również szczegółowe informacje dotyczące uczestniczenia w poszczególnych dostępnych projektach Marie Curie. Zapewnia także dokładne informacje o wszystkich dostępnych rodzajach dofinansowania, czy to instytucjonalnych, takich jak sieci badawczo-szkoleniowe (Marie Curie Research Training Networks) lub stypendia służące transferowi wiedzy (Fellowships for the Transfer of Knowledge), czy też indywidualnych, takich jak stypendia europejskie (Marie Curie Intra-European Fellowships), lub stypendia przyjazdowe (Incoming International Fellowships). W serwisie ujęto także działania służące promocji i uznawaniu doskonałości, takie jak granty Marie Curie dla najlepszych (Marie Curie Excellence Grants), czy Katedry Marie Curie (Marie Curie Chairs), jak również mechanizmy ułatwiające powrót i reintegrację, takie jak Europejskie Stypendia Reintegracyjne (Marie Curie European Reintegration Grants). Na koniec utworzono też specjalny dział zajmujący się współpracą państw członkowskich i państw stowarzyszonych. Każdy z tych działów zawiera ogólne informacje o rodzaju stypendiów oraz publikuje konkursy. Zawiera też ponadto szczegółowe informacje o sposobie aplikacji o dofinansowanie w każdym rodzaju działania oraz wytyczne dotyczące zarządzania projektem. Możliwości te są dostępne dla naukowców w każdym wieku i o każdym doświadczeniu, niezależnie od narodowości, oraz dla naukowców z wszystkich dziedzin badań naukowych i technologicznych z państw członkowskich UE, państw stowarzyszonych w 6. PR oraz z krajów trzecich. Nowy serwis CORDIS ma za zadanie wspierać cele działań programu Marie Curie w odniesieniu do rozwoju i transferu kompetencji badawczych, konsolidacji i poszerzenia perspektyw kariery naukowej oraz promocji doskonałości w badaniach europejskich.