European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-02-27

Article available in the following languages:

Projekt UE określający współdziałanie sposobu odżywiania i czynników genetycznych w powstawaniu otyłości

Szacuje się, że otyłość i powiązane z nią schorzenia pochłaniają około pięciu procent wydatków przeznaczonych na opiekę zdrowotną w Europie. I choć otyłość to w zasadzie po prostu zaburzenia w przetwarzaniu energii, stanowi ona jednak zjawisko złożone. Podczas gdy naukowcy z...

Szacuje się, że otyłość i powiązane z nią schorzenia pochłaniają około pięciu procent wydatków przeznaczonych na opiekę zdrowotną w Europie. I choć otyłość to w zasadzie po prostu zaburzenia w przetwarzaniu energii, stanowi ona jednak zjawisko złożone. Podczas gdy naukowcy zgadzają się co do faktu, że skłonność do otyłości uwarunkowana jest czynnikami genetycznymi, to nie ulega wątpliwości, że obecna �epidemia� spowodowana jest złymi przyzwyczajeniami takimi jak niewłaściwa dieta i brak ruchu. Jak informują specjaliści, wziąwszy pod uwagę dane nam podłoże genetyczne, w obecnych warunkach ludzie nie są w stanie skutecznie regulować swojego sposobu żywienia. W 2002 r. Rada Ministrów UE wezwała do działań przeciwko szerzącej się w całej Europie otyłości, zwłaszcza wśród dzieci. W odpowiedzi powstała ogłoszona przez Komisję inicjatywa stworzenia funduszu w kwocie 14,5 milionów euro o nazwie Zintegrowany Projekt DiOGenes (diet, obesity and genes / dieta, otyłość i geny). Projekt skupia 30 organizacji o szerokiej gamie specjalizacji z 15 krajów europejskich. Wspólnie organizacje te będą pracować nad sporządzeniem najwszechstronniejszego studium, jakie dotąd powstało, dotyczącego składu pokarmowego i czynników genetycznych oraz behawioralnych, mających wpływ na przyrost wagi. W pierwszej kolejności DiOGenes skupi się na zbadaniu roli zawartości węglowodanów i białek w poprawie uczucia sytości i zaspokajania głodu. Bank ponad 13 000 dawców DNA stanowił będzie podstawę studiów wprowadzających, a kolejne analizy obejmą długoterminowe badania interwencyjne żywności w ośmiu państwach europejskich, z uwzględnieniem całych rodzin, zarówno dotkniętych otyłością jak i o normalnej wadze. Te i inne nowatorskie podejścia powinny ostatecznie umożliwić konsorcjum DiOGenes opracowanie metody przewidywania zmian wagowych u ludzi w odniesieniu do różnych składników pokarmowych, co z kolei doprowadzi do zindywidualizowanych sposobów leczenia opartych na określonej diecie. Integralną część projektu stanowić będzie także technologia żywienia. Naukowcy mają nadzieję, że będą w stanie opracować dietę, która z jednej strony zadowoli gusta klientów, ale także ograniczy spożycie dzięki zwiększeniu uczucia sytości. Projekty demonstracyjne pokażą w jaki sposób zindywidualizowane metody kontrolowania wagi mogą funkcjonować w praktyce, aby zredukować ryzyko otyłości i powrotu do niej. Doktor Jörg Hager, główny urzędnik naukowy IntegraGen S.A. francuskiego partnera DiOGenesa, mówi: 'Otyłość jest problemem zdrowotnym objętym stale rosnącą troską w społeczeństwach zachodnich. IntegraGen dokonał już znacznych postępów w zakresie otyłości uwarunkowanej genetycznie, identyfikując dotychczas pięć genów kojarzonych z tym stanem. Cieszymy się, że będziemy mogli wnieść naszą ekspertyzę do tego innowacyjnego projektu'. Zintegrowany Projekt DiOGenes jest finansowany w ramach priorytetu jakości i bezpieczeństwa żywności Szóstego Programu Ramowego (6. PR) Unii Europejskiej.